Các kí hiệu thường dùng khi đọc hướng dẫn đan, móc

1
11402

Khi chúng ta xem hướng dẫn đan, móc áo, khăn, mũ…(bằng tiếng Anh) thông thường chúng ta sẽ gặp các kí hiệu sử dụng sau:

 • c4f (cable 4 front): trượt hai mũi sang que đan tạm và giữ ở phía trước, đan xuống 2 mũi tiếp, sau đó đan xuống 2 mũi ở que đan tạm này
 • c4b (cable 4 back):trượt hai mũi sang que đan tạm và giữ ở phía sau, đan xuống 2 mũi tiếp, sau đó đan xuống 2 mũi ở que đan tạm này
 • ch: mũi móc đơn
 • inc (increase (ing)): tăng mũi
 • dc: mũi móc kép
 • k (knit): đan xuống
 • k1b: đan xuống từ phía sau của mũi đan
 • kfb: trên cùng 1 mũi đan thực hiện đan xuống ở phía trước, sau đó đan từ phía sau (xem ở đây)
 • k2tog: đan xuống hai mũi cùng lúc
 • k3tog: đan xuống 3 mũi cùng lúc
 • M1 (make one): thêm 1 mũi bằng cách móc sợi len lỏng nằm ngang giữa mũi đan và mũi tiếp theo để thành 1 mũi (xem ở đây)
 • m1p: xem ở đây
 • p (purl): đan lên
 • pfb: xem ở đây
 • p2tog: đan lên 2 mũi cùng lúc
 • p3tog: đan lên 3 mũi cùng lúc
 • skpo: xem ở đây
 • sk2po: xem ở đây
 • s2kpo: trượt hai mũi sang que phải(như kiểu đan 2 mũi xuống cùng lúc, nhưng không đan chỉ chuyển thôi), sau đó đan xuống 1 mũi tiếp theo, sau đó vắt hai mũi chuyển vừa rồi qua mũi vừa đan (như kiểu chiết ấy) cụ thể xem ở đây
 • sl 2, k1 p2sso: xem ở đây
 • sl1: trượt 1 mũi
 • ssk: xem ở đây
 • up1: lấy 1 mũi bằng cách móc sợi len nằm giữa hai mũi đan liền nhau thành 1 mũi sau đó đan từ phía sau của mũi lấy lên này. Giống như M1 ở trên
 • yfwd: xem ở đây
 • yo: xem ở đây
 • yrn: xem ở đây
 • y2rn: xem ở đây
 • 2st-RC: trượt 1 mũi sang que đan tam và giữ ở phía sau, đan xuống mũi tiếp theo, sau đó đan xuống mũi ở que đan tạm
 • 2st-LC:trượt 1 mũi sang que đan tạm và giữ ở phía trước, đan xuống mũi tiếp theo, sau đó đan xuống mũi từ que đan tạm
 • k tbl: đan xuống nhưng xuyên que đan phía sau mũi len
Các kí hiệu thường dùng khi đọc hướng dẫn đan, móc
2.9 / 5.0 ⨳8

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here