Các mẫu đan đẹp 1

2
7148

Ở bài này mình giới thiệu 06 mẫu đan đẹp khi các bạn sử dụng đan áo len mặc hè. Các mẫu khác mình sẽ giới thiệu ở các bài tiếp theo.

Trong bài có một số kí hiệu như sau

 • k: đan lên
 • p đan xuống
 • k2tog: đan xuống hai mũi cùng lúc
 • skpo: trượt 1 mũi, đan xuống 1 mũi, lấy mũi vừa trượt vòng qua mũi vừa đan
 • sk2po: trượt 1 mũi, đan xuống 2 mũi tiếp theo cùng lúc, lấy mũi vừa trượt vắt qua mũi vừa đan

Mẫu đan 1: ribbon eyelet

maudan1

Số mũi các bạn cần có để thực hiện kiểu đan này là bội số của 2 + 1

Cách đan

Hàng 1(mặt phải): đan xuống hết

Hàng 2: đan lên hết

Hàng 3 và 4: đan xuống hết hàng

Hàng 5: (k2tog, yo) lặp lại đến mũi cuối cùng, k1

Hàng 6: đan xuống hết hàng

Lặp lại từ hàng 1-6 các bạn sẽ kiểu đan ribbon eyelet đẹp

Mấu đan 2: Diagonal

maudan2

Số mũi đan các bạn cần có để thực hiện mẫu đan này là bội số của 5+1

Cách đan

Hàng 1 và các hàng xen kẽ: Đan lên

hàng 2: (k3, k2tog, yo) đan lặp lại đến mũi cuối, k1

Hàng 4: (k2, k2tog, yo, k1) đan lặp lại đến mũi cuối, k1

Hàng 6: (k1, k2tog, yo, k2) đan lặp lại () đến mũi cuối, k1

Hàng 8: (k2tog, yo, k3) đan lặp lại () đến mũi cuối, k1

Hàng 10: k4, (k2tog, yo, k3) đan lặp lại () đến mũi 2 cuối, k2

Đan lặp lại từ hàng 1 đến hàng 10 để tạo ra mẫu đan này

Mẫu đan 3: ploughed acre

maudan3

Số mũi đan các bạn cần có để thực hiện mẫu đan này là bội số của 7+2

Cách đan

Hàng 1(mặt trái): đan lên

Hàng 2: k2, (skpo, yo, k1, yo k2tog, k2) lặp lại ()cho đến hết hàng

Lặp lại hàng 1 và hàng 2

Mẫu đan 4: leafy mesh

Số mũi đan các bạn cần có để thực hiện mẫu đan này là bội số của 6+1

maudan4

Cách đan

Hàng 1 và các hàng xen kẽ (mặt trái): đan lên

Hàng 2: k1, (yo, skpo, k1, k2tog, yo, k1) đan lặp lại () cho đến hết

Hàng 4: k1, (yo, k1, sk2po, k1, yo, k1) lặp lại () cho đến hết

Hàng 6: k1, (k2tog, yo, k1, yo, skpo, k1) lặp lại () cho đến hết

Hàng 8: k2tog, * k1, (yo, k1) 2 lần, sk2po, lặp lại từ * cho đến 5 mũi còn lại k1, (yo,k1) hai lần, skpo

Lặp từ hàng 1 đến hàng 8

Mẫu đan 5: waterfall

Số mũi đan các bạn cần có để thực hiện mẫu đan này là bội số của 6+3

maudan5

Cách đan

Hàng 1(mặt trái): k3, (p3, k3) đến hết hàng

Hàng 2: p3, (k3, yo, p3) đến hết hàng

Hàng 3: k3, (p4, k3) đến hết hàng

Hàng 4: p3, (k1, k2tog, yo, k1, p3) đến hết

Hàng 5: k3, (p2. p2tog, k3) đến hết

Hàng 6: p3, (k1, yo, k2tog, p3) đến hết

Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 6

Mẫu đan 6: cloverleaf

Số mũi đan các bạn cần có để thực hiện mẫu đan này là bội số của 8+7

maudan6

cách đan 

Hàng 1 (mặt phải): đan xuống

Hàng 2 và các hàng xen kẽ: đan lên

Hàng 3: k2, yo, sk2po, yo, (k5, yo, sk2po, yo), đến hai mũi cuối, k2

Hàng 5: k3, yo, skpo, (k6, yo, skpo) đến hai mũi cuối, k2

Hàng 7: đan xuống

Hàng 9: k6, (yo, sk2po, yo, k5) đến mũi cuối, k1

Hàng 11: k7, (yo, sk2po, k6)

Hàng 12: đan lên

Lặp từ hàng 1 đến hàng 12.

Chúc các bạn có được chiếc khăn hoặc áo sử dụng các mẫu đan này!

Các mẫu đan đẹp 1
4.3 / 5.0 ⨳4

2 COMMENTS

 1. Chị ơi hướng dẫn em lại mẫu 6 được không ạ?
  Nếu theo chart hướng dẫn thì hàng 3: k2, yo, sk2po, yo, (k2, yo, sk2po, yo), đến hai mũi cuối, k2
  cần 7 + 7 *n + 2 mũi. Như vậy nếu gây 15 mũi ( bội số của 8+ 7) thì không đủ ạ

  • Xin lỗi vì giờ mới trả lời câu hỏi của em!
   Xin lỗi lần 2 vì chị viết sai k5 thành k2. Chị đã sửa lại rồi,
   Mong em thông cảm!
   Cảm ơn em!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here