Các mẫu đan đẹp 6 – cách ghép khối màu

0
4755

Cách đan ghép các khối màu với kiểu đan ziczac tạo ra hình khối đẹp sử dụng làm vật trang trí như miếng lót cốc, khăn trải bàn, hay có thể kết hợp thành khăn áo nhìn lạ mắt.

Các kí hiệu sử dụng trong bài viết xem ở đây

Mẫu đan 1: Khối hình vuông

maudan6-1

Dùng hai màu đỏ và vàng

Dùng len màu đỏ bắt 51 mũi đan

Hàng 1 (mặt phải): k24, sk2po, k24 – 49 mũi

Hàng 2 và tất cả các hàng mặt trái: đan xuống

Hàng 3: k23, sk2po, k23 – 47 mũi

Hàng 5: k22, sk2po, k22 – 45 mũi

Hàng 7: k21, sk2po, k21 – 43 mũi

 

Tiếp tục giảm theo cách này cho 7 hàng ở mặt phải, mỗi hàng giảm 21 – còn 29 mũi

Đan xuống 1 hàng

Đổi sang len màu vàng

Hàng tiếp: k13, sk2po, k13 – 27 mũi

Tiếp tục giảm như trước đó trên 11 hàng ở mặt phải – còn 5 mũi

Đan xuống 1 hàng

Hàng tiếp: k1, sk2po, k1 – 3 mũi

Hàng tiếp: k3tog

Mẫu đan 2: khối sọc

maudan6-2

Dùng màu đỏ cam, nâu, và trắng ngà

Dùng màu đỏ cam bắt 51 mũi

Hàng 1 (mặt phải): k24, s2kpo, k24 – 49 mũi

Hàng 2 và tất cả các hàng mặt trái: đan xuống

Hàng 3: k22, s2kpo, k23 – 47 mũi

Hàng 5: k21, s2kpo, k21 – 45 mũi

Tiếp tục giảm mũi theo cách này trên 2 hàng mặt phải tiếp theo – 41 mũi

Đan xuống 1 hàng

Đổi sang len màu nâu

Hàng 11: k19, s2kpo, k19 – 39 mũi

Tiếp tục giảm mũi theo cách này trên 3 hàng mặt phải tiếp theo

Đan xuống 1 mũi

Đổi sang len màu trắng ngà

Hàng 19: k15, s2kpo, k15 – 31 mũi

Đổi sang len màu đỏ cam

Hàng 21: k14, s2kpo, k14 – 29 mũi

Tiếp tục đan giảm mũi theo cách này trên 2 hàng mặt phải tiếp theo- 25 mũi

Đan xuống 1 hàng và đổi sang len màu nâu

Hàng 27: k11, s2kpo, k11 – 23 mũi

Đan xuống 1 hàng và đổi sang len màu trắng ngà, tiếp tục giảm mũi theo cách này trên hàng tiếp và 8 hàng mặt phải tiếp – 8 mũi

đan xuống 1 hàng

hàng tiếp: k1, s2kpo, k1 – 3 mũi

Hàng tiếp: k3tog

Thắt sợi lien để kết thúc

Mẫu đan 3: đường chéo đậm

maudan6-3

Màu Xanh dương và vàng

Dùng màu xanh dương, bắt 3 mũi

Hàng 1(mặt phải): kfb hai lần, k1 – 5 mũi

Đan xuống 1 hàng

Hàng 3 (mặt phải): kfb, k2, kfb, k1 – 7 mũi

Đan xuống 1 hàng

Hàng 5(mặt phải): kfb, k đến hai mũi cuối, kfb, k1.

Đan xuống 1 hàng

Lặp lại hai hàng cuối 11 lần – có 31 mũi

Đổi sang len màu vàng

Hàng 29: (lưu ý việc tăng mũi khác tí xíu khi đối màu): k1, up1, k29, up1, k1 -33 mũi

Đan xuống 1 hàng

Hàng tiếp: kfb, k đến 2 mũi cuối, kfb, k1

Đan xuống 1 hàng

Lặp hai hàng cuối 1 lần – 37 mũi

Bây giờ giảm mũi

Hàng giảm mũi: k1, k2tog, k đến 3 mũi cuối, k2tog, k1,

Đan xuống 1 hàng

Lặp hai hàng cuối 2 lần nữa – 31 mũi
Đổi sang len màu xanh dương

Hàng giảm mũi: k1, k2tog, k1,

Đan xuống 1 hàng

Lặp lại hai hàng cuối 12 lần – 5 mũi

Hàng tiếp: k1, k3tog, k1

Hàng tiếp: k3tog

Thắt hết dây len khi còn 1 mũi

Mẫu đan 4

maudan6-4

Dùng len màu xanh da trời, xanh đen và trắng

Dùng len xanh da trời băt 3 mũi

Hàng 1 (mặt phải): kfb hai lần, k1 – 5 mũi

Đan xuống 1 hàng

Hàng 3 (mặt phải): kfb, k2, kfb, k1 – 7 mũi

Đan xuống 1 hàng

Hàng 5(mặt phải): kfb, k đến hai mũi cuối, kfb, k1.

Đan xuống 1 hàng

Lặp lại hai hàng cối này 14 lần nữa – còn 37 mũi

Bây giờ giảm mũi

Hàng giảm mũi: k1, k2tog, k đến 3 mũi cuối, k2tog, k1

Đan xuống 1 hàng

Lặp lại 2 hàng cuối 1 lần nữa – 33 mũi

Đổi sang màu xanh đen

Hàng giảm mũi: k1, k2tog, k27, k2tog, k1 – 31 mũi

Đan xuống 1 hàng

Đổi sang len màu trắng

Hàng giảm mũi: k1, k2tog, k25, k2tog, k1 – 29 mũi

Đan xuống 1 hàng

Đổi sang len màu xanh đen

Hàng giảm mũi: k1, k2tog, đan xuống đến 3 mũi cuối, k2tog, k1

Đan xuống 1 hàng

Lặp lại hai hàng này 11 lần nữa – còn 5 mũi

Hàng tiếp: k1, k3tog, k1 – 3 mũi

Hàng tiếp: k3tog

Thắt sợi dây qua mũi còn lại để kết thúc!

Các mẫu đan đẹp 6 – cách ghép khối màu
Đánh giá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here