Mẫu đan đẹp 3

0
3885

Trong bài này mình giới thiệu tiếp đến cách bạn 06 mẫu đan, với cách đan đơn giản, nhưng lại tạo hoa văn khá đẹp mắt

Mẫu đan 1: mẫu đan zic zac mũi stocking

maudandep4

Bắt số mũi là bội số của 13 mũi + 1

Hàng 1 (mặt trái): đan lên hết hàng

hàng 2:*k1, m1, k4, skpo, k2tog, k4, m1; lặp từ * đến mũi cuối, k1

Lặp lại hàng 1 và 2

Mẫu đan 2: mẫu đan zic zac mũi garter

maudandep2

Bắt số mũi là bội số của 13 mũi + 1

Hàng 1 (mặt phải): * kfb, k4, (k2tog) 2 lần, k3, kfb; lặp từ * đến mũi cuối, k1

Hàng 2: dan xuống hết hàng

Mẫu đan 3: mẫu đan mũi tunisian

maudandep3

Bắt số mũi là bội số của 2 mũi + 1

Đan xuống 1 hàng

Hàng 1 (mặt trái): k1, (yo, để len phía sau, trượt lên 1 mũi, k1) đến hết hàng

Hàng 2: k1, (đan xuống cùng lúc cả mũi yo và mũi trượt bằng cách lấy que đan phải, xuyên qua phần phía sau của cả hai mũi và đan xuống ) đến hết hàng

Lặp lại hàng 1 và hàng 2

Mẫu đan 4: Mẫu đan sọc nổi

maudandep5

Bắt số mũi là bội số của 3 mũi + 2

Hàng 1 (mặt phải): p2, (kfb, p2) đến hết hàng

Hàng 2: k2, (p2tog, k2) đến hết hàng

Lặp lại hàng 1 và hàng 2

Mẫu đan 5: mẫu đan blackberry

maudandep6

Bắt số mũi là bội số của 4 mũi

Hàng 1 (mặt phải): đan lên hết hàng

Hàng 2: * k1, p1, k1 trong 1 mũi, p3tog; lặp lại từ * đến hết hàng

Hàng 3: đan lên hết hàng

Hàng 4:*p3tog, đan k1, p1, k1 trong 1 mũi; lặp từ * đến hết hàng

Lặp hàng 1 đến hàng 4.

Mẫu đan 6: Mẫu đan hình quạt

maudandep

Bắt số mũi là bội số của 12 mũi + 1

Đan xuống hai hàng, bắt đầu đan theo mẫu

Hàng 1 (mặt phải): k1, *yo, (k1, p1) 5 lần, k1, yo, k1, lặp từ * đến cuối hàng

Hàng 2: p3, *(k1, p1) 4 lần, k1, p5, lặp từ * đến 3 mũi cuối, p3

Hàng 3: k2, *yo, (k1, p1) 5 lần, k1, yo, k3, lặp từ * cho đến 2 mũi cuối, k2

Hàng 4: p4, *(k1, p1) 4 lần, k1, p7, lặp từ * đến 4 mũi cuối, p4

Hàng 5: k3, *yo,(k1, p1) 5 lần, k1, yo, k5 lặp từ * đến 3 mũi cuối, k3

Hàng 6: p5, *(k1, p1) 4 lần, k1, p9, lặp từ * đến 5 mũi cuối, p5

Hàng 7: k4, *(skpo) hai lần, sk2po, (k2tog) hai lần, k7, lặp từ * đến 4 mũi cuối, k4

Hàng 8: đan xuống hết hàng

Lặp từ hàng 1 đến hàng 8

 

Mẫu đan đẹp 3
5 / 5.0 ⨳1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here