Đan áo len nam: Ai thích chiếc áo này

9
11892

Lại là vặn thừng, nhưng cách kết hợp này mang lại cho người mặc sự trẻ trung, không hề có cảm giác nặng nề hay rối mắt bởi theo mình cách kết hợp này quá là đẹp mắt

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo len nam

 • 12 (12, 13, 14, 15) cuộn len 50g/100m màu lông chuột
 • Que đan số 3.75mm, que đan 4mm, que đan 5mm
 • Que đan dùng cho đan vặn thừng

Kiểm tra len trước khi đan

Với 18 mũi đan và 25 hàng được 10x10cm. Khi len các bạn không đo được chiều dài như thế này có cách nữa là các bạn bám theo số đo để đan nhé

Kí hiệu sử dụng trong hướng dẫn đan áo len nam

 • k: đan xuống
 • p: đan lên
 • inc 1 (tăng 1): đan 2 lần trên cùng 1 mũi
 • dec 1 (giảm 1): đan hai mũi cùng lúc
 • up 1: tạo thêm 1 mũi đan
 • C6f: vặn thừng (cách đan: trượt 3 mũi sang que tạm và giữ ở phía trước, đan xuống 3 mũi, sau đó đan lại 3 mũi từ que tạm)
 • cr5lt: trượt 2 mũi sang que tạm và giữ ở phía trước, k2, p1, sau đó, k2 từ que tạm,
 • cr3lt: trượt 2 mũi sang que tạm và giữ ở phía trước, p1, sau đó k2 từ que tạm
 • cr3rt: trượt 1 mũi sang que tạm và giữ ở phía sau, k2, sau đó đan lên mũi ở que tạm

Hướng dẫn đan áo len nam

Phần thân áo

Với que đan 4mm, bắt 106 (110, 114, 118, 122) mũi

Hàng 1: k2, (p2, k2) cho đến 2 mũi cuối, p2

Hàng 2: k2, (p2, k2) cho đến 2 mũi cuối, p2

Lặp lại hai hàng theo mẫu sọc nổi gân này 9 lần

Hàng giảm mũi: Đan theo mẫu sọc nổi gân 10 (12, 14, 16, 15) mũi, đan 2 mũi cùng lúc, (đan mẫu sọc nổi gân 10 (10, 15, 15, 16) mũi, đan 2 mũi cùng lúc) 7 (7, 5, 5, 5) lần, đan theo mẫu sọc nổi gân đến cuối hàng – số mũi lúc này còn 98 (102, 108, 112, 116) mũi

Đổi sang que đan 5mm

Bắt đầu với một hàng đan xuống, sau đó đan lên với mặt trái áo, đan xuống với mặt phải áo cho đến khi phần lưng áo có chiều dài 46(47, 47, 47, 47) cm, kết thúc với 1 hàng đan lên

Đan phần nách áo:

Giảm 1 mũi ở cuối của 4 (4, 5, 6, 6,) hàng tiếp theo – số mũi còn lại là 90 (94, 98, 100, 104) mũi

Tiếp tục đan mà không giảm cho đến khi nách áo đo được dài 24(25, 27, 27, 28) cm. Kết thúc với hàng đan lên

Phần vai áo

Chiết 30 (30, 32, 32, 34) mũi ở đầu 2 hàng tiếp theo – số mũi còn lại là 30 (34, 34, 36, 36) mũi. Chuyển các mũi này sang 1 đoạn len để sau đó đan tiếp viền cổ áo.

Phần thân trước

Với que đan 4mm, bắt 122 (126, 130, 134, 138) mũi

Hàng 1: k2, (p2, k2) cho đến 2 mũi cuối, p2

Hàng 2: k2, (p2, k2) cho đến 2 mũi cuối, p2

Lặp lại hai hàng theo mẫu sọc nổi gân này 9 lần

Hàng tiếp theo: (đan theo mẫu sọc nổi gân 2(3, 4, 5, 4) mũi, up 1) 1(1, 1, 1,2) lần, đan theo mẫu sọc nổi gân 22(23, 24, 25, 24) mũi, (up 1, đan mẫu sọc nổi gân 1 mũi) 2 lần, up 1, đan sọc nổi gân 26 mũi, (up1, đan mẫu sọc nổi gân 1 mũi) 2 lần, up1, đan mẫu sọc nổi gân 10 mũi , (up 1, đan mẫu sọc nổi gân 1 mũi) 2 lần, up1, đan mẫu sọc nổi gân 26 mũi, (up1, đan mẫu sọc nổi gân 1 mũi) 2 lần, up1, đan theo mẫu sọc nổi gân 26 (27, 28, 29, 28) mũi, (up1, đan sọc nổi gân 2(3, 4, 5, 4) mũi) 1(1, 1, 1, 2) lần – số mũi lúc này là 136 (140, 144, 148, 154) mũi

Đổi sang que đan 5mm

Hàng 1: k5 (7, 9, 11, 14), p2, *k2, p2, c6f, p2, k2, p6, cr5lt, p6, k2, p2, c6f, p2, k2*, p6, cr5lt, p10, cr5lt, p6, đan từ * đến *, p2, k5 (7, 9, 11, 14)

Hàng 2: p5 (7, 9, 11, 14), k2, *p2, k2, p6, k2, k6, p2, k1, p2, k6, p2, k2, p6, k2, p2*, k6, p2, k1, p2, k10, p2, k1, p2, k6, đan từ * đến *, k2, p5 (7, 9,11,14)

Hàng 3: k5 (7, 9, 11, 14), p2, *k2, p2, k6, p2, k2, p5, cr3rt, p1, cr3lt, p5, k2, p2, k6, p2, k2*, p5, cr3rt, p1, cr3lt,p8, cr3rt, p1, cr3lt, p5, đan từ * đến *, p2, k5 (7, 9, 11, 14)

Hàng 4: P5 (7, 9, 11, 14), k2, * p2, k2, p6, k2, p2, k5, p2, k3, p2, k5, p2, k2, p6, k2, p2 *, k5, p2, k3, p2, k8, p2, k3, p2, k5, đan từ * đến *, k2, p5 (7, 9, 11, 14).

Hàng 5: K5 (7, 9, 11, 14), p2, * k2, p2, k6, p2, k2, p4, cr3rt, p3, cr3lt, p4, k2, p2, k6, p2, k2 *, p4, cr3rt, p3, cr3lt, p6, cr3rt, p3, cr3lt, p4, đan từ *đến *, p2, k5 (7, 9, ,11, (14).

Hàng 6: P5 (7, 9, 11, 14), k2, * p2, k2, p6, k2, p2, k4, p2, k5, p2, k4, p2, k2, p6, k2, p2 *, k4, p2, k5, p2, k6, p2, k5, p2, k4, đan từ * đến *, k2, p5 (7, 9, 11, 14).

Hàng 7: K5 (7, 9, 11, 14), p2, * k2, p2, c6f, p2, k2, p3, cr3rt, p5, cr3lt, p3, k2,
p2, c6f, p2, k2, p3, cr3rt, p5, cr3lt, p4, cr3rt, p5, cr3lt, p3, đan từ *đến*, p2, k5 (7, 9, 11, 14).
Hàng 8: P5 (7, 9, 11, (14), k2, * p2, k2, p6, k2, p2, k3, p2, k7, p2, k3, p2, k2, p6, k2, p2 *, k3, p2, k7, p2, k4, p2, k7, p2, k3, đan từ * đến *, k2, p5 (7) (9) (11) (14). Hàng 9: K5 (7, 9, 11, 14), p2, * k2, p2, k6, p2, k2, p2, cr3rt, p7, cr3lt, p2, k2, p2, k6, p2, k2 * p2, cr3rt, p7, cr3lt, p2, cr3rt, p7, cr3lt, p2, đan từ * đến *, p2, k5 (7, 9, 11, 14).

Hàng 10: P5 (7, 9, 11, 14), k2, * p2, k2, p6, [k2, p2] hai lần, k9, [p2, k2] hai lần, p6, k2, p2 *, k2, p2, k9, p2, k2, p2, k9, p2, k2, đan từ * đến *, k2, p5 (7, 9, 11, 14). Hàng 11: K5 (7, 9, 11, 14), p2, * k2, p2, k6, p2, k2, p2, cr3lt, p7, cr3rt, p2, k2, p2, k6, p2, k2 *, p2, cr3lt, p7, cr3rt, p2, cr3lt, p7, cr3rt, p2, đan từ * đến *, p2, k5 (7) (9) (11) (14).

Hàng 12: đan như hàng 8.

Hàng 13: K5 (7, 9, 11, 14), p2, * k2, p2, c6f, p2, k2, p3, cr3lt, p5, cr3rt, p3, k2, p2, c6f, p2, k2 *, p3, cr3lt, p5, cr3rt, p4, cr3lt, p5, cr3rt, p3, đan từ * đến *, p2, k5 (7) (9) (11) (14).

Hàng 14: đan như hàng 6.

Hàng 15: K5 (7, 9, 11, 14), p2, * k2, p2, k6, p2, k2, p4, cr3lt, p3, cr3rt, p4, k2, p2, k6, p2, k2 *, p4, cr3lt, p3, cr3rt, p6, cr3lt, p3, cr3rt, p4, đan từ * đến *, p2, k5 (7) (9) (11) (14).

Hàng 16: đan như hàng thứ 4.

Hàng 17: K5 (7) (9) (11) (14), p2, * k2, p2, k6, p2, k2, p5, cr3lt, pi, cr3rt, p5, k2, p2, k6, p2, k2 *, p5, cr3lt, p i, cr3rt, p8, cr3lt, pi, cr3rt, p5, đan từ * đến *, p2, k5 (7) (9) (11) (14).

Hàng 18: đan như hàng 2.

18 hàng này tạo thành mẫu đan

Tiếp tục đan theo mẫu cho đến khi đo được chiều dài thân trước là 46 (47, 47, 47, 47), kết thúc ở mặt trái áo

Đan phần nách áo

Vẫn giữ cách đan theo mẫu đan đã hướng dẫn, giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng của 4 (4, 5, 6, 6) – số mũi sau khi giảm còn 128 (132, 134, 136, 142)

Tiếp tục đan cho đến khi phần nách áo đo được chiều dài 14 (15, 16, 17, 18), kết thúc với hàng ở mặt trái
Phần cổ áo

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu 53 (53, 54, 57) mũi, quay lại và đan những mũi này cho phần vai trái

Phần vai trái: giảm 1 mũi ở phần cổ áo của 6 hàng tiếp theo và 5 hàng xen kẽ tiếp theo – số mũi còn lại là 42 (42, 43, 43, 46) mũi

Tiếp tục đan cho đến khi phần nách áo đo được 24 (25, 26, 27, 28) cm, kết thúc ở mặt phải.

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu 3 mũi, (đan hai mũi cùng lúc, đan theo mẫu 1 (1, 2, 2, 2)11 (11, 10, 10, 11) lần, đan hai mũi cùng lúc, đan theo mẫu 4(4, 1, 1, 0)) – số mũi còn lại 30 (30, 32, 32, 34) mũi, Chiết hết

Phần vai phải: Với mặt phải, trượt 22 (26, 26, 28, 28) mũi sang sợi len để sau đó đan cổ áo, nối cuộn len để đan các mũi còn lại và đan theo mẫu cho đến hết – số mũi là 53 (53, 54, 54, 57) mũi.

Giảm 1 mũi ở phần cổ áo trên 6 hàng đan tiếp theo và 5 hàng xen kẽ tiếp theo – số mũi sau khi giảm là 42 (42, 43, 43, 46) mũi

Tiếp tục đan cho đến khi phần nách áo đo được 24 (25, 26, 27, 28) cm, kết thúc ở mặt trái

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu 4 (4, 1, 1,0), (đan hai mũi cùng lúc, đan theo mẫu 1 (1, 2, 2, 2) 11 (11, 10, 10, 11) lần, đan hai mũi cùng lúc, đan theo mẫu 3 (3, 0,0,0) mũi) – 30 (30, 32, 32, 34) mũi

Chiết hết

Đan phần tay áo (hai tay giống nhau)

Với que đan 4mm, bắt 50 (54, 54, 58, 58) mũi

Hàng 1: k2 (p2, k2) đan hết hàng.

Hàng 2: p2, (k2, p2) đến hết hàng

Đan theo mẫu rib (được tạo bới hai hàng) 9 hàng.

Hàng giảm mũi: đan mẫu Rib 4 (2, 2, 1, 1), đan hai mũi cùng lúc, [đan mẫu rib 6 (5, 5, 4, 4), đan xuống hai mũi cùng lúc] 5 (7, 7, 9, 9) lần, đan mẫu rib đến hết  – còn lại 44 (46, 46, 48, 48) mũi.

Đổi sang que đan 5 mm

Bắt đầu với một hàng đan xuống, đan tiếp 4 hàng với cách đan đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái

Tăng 1 mũi ở cuối hàng tiếp theo và 13 (14, 16, 16, 18) mũi sao cho cứ 6 (6, 6, 6, 5) hàng tiếp theo tăng 1 mũi – số mũi sau khi tăng 72 (76, 80, 82, 86) mũi

Tiếp tục đan mà không tăng cho đến khi đo được chiều dàu 48 (48, 49, 50, 51)cm, kết thúc ở với hàng đan lên

Chiết tay áo

Giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng của 4 (4, 6, 6,6) hàng – số mũi lúc này 64 (68, 68, 70, 74) mũi

Chiết 3 mũi ở đầu 10 (6, 6, 4, 8) hàng tiếp theo và 4 mũi ở đầu 6 (10, 10, 12, 10) hàng tiếp theo nữa – số mũi còn lại là 10 mũi, sau đó chiết hết.

Đan dải cổ áo

Khâu đường viền phần vai phải với nhau, ở mặt phải của áo, sử dụng que đan 4mm, lấy và đan xuống 23 mũi dọc theo đường viền bên cổ áo trái, đan các mũi phía trước của cổ áo: k2 (4, 4, 5, 5), (k2tog, k3) 3 lần, k2tog, k3 (5, 5, 6, 6) mũi. Lấy và đan xuống 23 mũi phần cổ áo phía trước bên phải, , đan xuống hết 30 (34, 34, 36, 36) mũi của phần thân sau – số mũi lúc này 94 (102, 102, 106, 106) mũi

Ở hàng thứ 2, đan 10 hàng theo mẫu rib. Sau đó chiết hết

Dải phần tay áo

Với que đan 3.75mm, bắt 11 mũi

Hàng 1: k1, (p1, k1) đến hết hàng

hàng 2: p1 , (k1, p1) đến hết hàng

Tiếp tục đan lặp lại hai hàng này cho đến khi đo được 10 cm, kết thúc với hàng 2. Chiết hết

Hoàn thành

Khâu phần vai trái và phần cổ áo. khâu phần tay áo, sau đó nối các đường tay áo với nhau. Đặt dải phần tay áo vào tay phải như hình và khâu lại.

Vậy là đã hoàn thành chiếc áo, chúc các bạn thành công!

Đan áo len nam: Ai thích chiếc áo này
4.8 / 5.0 ⨳11

9 COMMENTS

 1. đan mẫu Rib 4 (2, 2, 1, 1), đan hai mũi cùng lúc, [đan mẫu rib 6 (5, 5, 4, 4), đan xuống hai mũi cùng lúc] 5 (7, 7, 9, 9) lần, đan mẫu rib đến hết – còn lại 44 (46, 46, 48, 48) mũi.
  dan theo mẩu rib la sao vạy chị

 2. đan mẫu Rib 4 (2, 2, 1, 1), đan hai mũi cùng lúc, [đan mẫu rib 6 (5, 5, 4, 4), đan xuống hai mũi cùng lúc] 5 (7, 7, 9, 9) lần, đan mẫu rib đến hết – còn lại 44 (46, 46, 48, 48) mũi.
  mẫu rib là sao a chị co thể giai thik k ạ

 3. đan mẫu Rib 4 (2, 2, 1, 1), đan hai mũi cùng lúc, [đan mẫu rib 6 (5, 5, 4, 4), đan xuống hai mũi cùng lúc] 5 (7, 7, 9, 9) lần, đan mẫu rib đến hết – còn lại 44 (46, 46, 48, 48) mũi.
  hị giai thik hộ e vs ạ

  • Chị ví dụ em đan size s nhé: đầu tiên em đan 4 mũi theo mẫu rib (2 mũi xuống, 2 mũi lên), sau đó phải tuân theo mẫu em đan hoặc đan xuống hai mũi cùng lúc hoặc đan lên hai mũi cùng lúc, sau nữa lại đan theo mẫu rib 6 mũi tiếp theo, đan xuống hoặc lên hai mũi cùng lúc, lặp lại viêc đan 6 mũi rib và đan xuống cùng lúc này 5 lần, các mũi còn lại đan theo mẫu rib đến hết thì thôi.
   Sau khi kết thúc hàng đan số mũi trên que là 44 mũi.
   Okie không em?

 4. Giảm 1 mũi ở cuối của 4 (4, 5, 6, 6,) hàng tiếp theo – số mũi còn lại là 90 (94, 98, 100, 104) mũi
  chị giải thích cho em đoạn này dc k ạ

 5. Hàng 17: K5 (7) (9) (11) (14), p2, * k2, p2, k6, p2, k2, p5, cr3lt, pi, cr3rt, p5, k2, p2, k6, p2, k2 *, p5, cr3lt, p i, cr3rt, p8, cr3lt, pi, cr3rt, p5, đan từ * đến *, p2, k5 (7) (9) (11) (14).
  Chị ơi chỗ này pi là gì vậy chị
  Em cảm ơn ah

 6. Bạn ơi cho mình hỏi từ khi đan thân trước, mình chọn size giữa là bắt 130 mũi sau tăng lên là 140 mũi í. Khi đan lên thân áo ở hàng đầu thì vẫn là 144 mũi nhưng khi lên hàng 2 thì chỉ còn 140 mũi thôi. Mà lúc lên hàng số 3 thì vẫn là 144 mũi >, Bạn có thể giải thích đoạn này được không? Cảm ơn bạn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here