Đan áo cardigan họa tiết chú cún xù

0
3827

Hướng dẫn đan áo cho bé với độ tuổi 1-2 (3-4, 5-6, 7-8) tuổi với kích thước:

 • Ngực áo 65 (70,74,79)cm
 • vai áo 32 (36, 40, 44) cm
 • Dài tay 24 (27, 32, 36) cm

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo cardigan họa tiết chú cún xù

 • 4 (4, 4, 5) cuộn len màu đỏ và 2 cuộn trắng
 • 1 đôi que đan size 3.25m và 1 đôi 4mm, hoặc các đôi que đan phù hợp với len của các bạn
 • 4 (5, 5, 5) cúc áo

Thử len trước khi đan

Để chính xác như hướng dẫn, và không mất công đan rồi gỡ ra do không đan đúng số đo các bạn mong muốn, các bạn nên bỏ ra chút thời gian để thử len.

Với 22 mũi đan và 28 hàng dùng que đan 4mm, đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái các bạn có được hình vuông 10×10 cm. Nếu len của các bạn không đạt các bạn điều chỉnh số mũi, số hàng để có được kích thước mong muốn.

Kí hiệu

 • K: đan xuống,
 • P: đan lên
 • k2tog: đan xuống 2 mũi cùng lúc
 • p2tog: đan lên 2 mũi cùng lúc
 • skpo: xem ở đây
 • rib 2tog: đan 2 mũi rib cùng lúc
 • y2rn: vắt len 2 vòng

Hướng dẫn đan áo cardigan họa tiết chú cún xù

danaocardigancunxu1

Đan phần thân sau

Với que đan 3.25mm và len màu trắng , bắt 73 (79, 83, 89) mũi

Hàng 1 (mặt phải): K1, (p1, k1) cho đến hết hàng

Hàng 2: p1, (k1, p1) cho đến hết hàng

Lặp lại hai hàng này cho đến khi đo được chiều dài 4cm, thì đan kết thúc với hàng đan ở mặt trái.

Đổi sang que đan 4mm và len màu đỏ

Bắt đầu với 1 hàng đan xuống, sau đó đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được chiều dài 16 (19, 22, 25) cm (tính từ đầu), thì kết thúc với hàng đan lên

Chiết nách áo

Chiết 5 mũi ở đầu 2 hàng tiếp theo – số mũi lúc này còn 63 (69,73, 79) mũi.

Giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng của 7 hàng tiếp theo, sau đó giảm 1 mũi ở cuối của 3 (4, 4, 5) hàng tiếp theo ở mặt phải – số mũi sau khi giảm là 43 (47, 51, 55) mũi.

Tiếp tục đan mà không chiết cho đến khi đo được chiều dài 32 (36, 40, 44)cm thì kết thúc với hàng đan lên

Chiết cổ áo

Chiết 10 (11, 13, 14) mũi ở đầu 2 hàng tiếp theo và chuyển 23 (25, 25, 27) mũi còn lại sang que đan tạm

Đan phần thân trước bên trái

Với que đan 3.25mm và len màu trắng, bắt 40 (42, 44, 46) mũi

Đan theo mẫu RIB (k1, p1) cho đến hết hàng

Lặp lại mẫu hàng mẫu RIB này cho đến khi đo được chiều dài 4cm, kết thúc với hàng ở mặt trái.

Đổi sang que đan 4mm và len màu đỏ. Bắt đầu với hàng đan xuống, và 4 hàng đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái

Hàng tiếp theo (mặt phải): k7 (9,11,13), k 23 mũi theo hàng 1 của chart 1, k10

Hàng tiếp: p10, p 23 mũi theo hàng 2 của chart 1, p7 (9,11, 13)

Tiếp tục đan cho đến khi hoàn thành 25 hàng đan của chart 1

Sau đó chỉ đan với len màu đỏ cho đến khi đo được chiều dài là 16 (19, 22, 25) cm, thì kết thúc với hàng đan lên

Chiết nách áo và cổ áo

Hàng tiếp theo (mặt phải): chiết 5 mũi, k đến 4 mũi cuối, skpo, k2

Đan lên 1 hàng

Hàng tiếp: skpo, k đến hết

Giảm 1 mũi phía nách áo của hàng tiếp theo và 5 hàng tiếp nữa, sau đó giảm 1 mũi ở  3 (4, 4, 5) hàng mặt phải tiếp, đồng thời, ở phía cổ áo đan hai mũi cuối theo kiểu đan  xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, giảm 1 mũi ở hàng tiếp và cứ 2 hàng giảm 1 mũi cho đến khi giảm thêm 13 mũi nữa- số mũi lúc này còn là 10 (11, 13, 14) mũi.

Tiếp tục đan cho đến khi đo được chiều dài bằng thân sau thì chiết hết.

Đan thân trước bên phải

Với que đan 3.25mm và len màu trắng, bắt 40 (42, 44, 46) mũi

Đan theo mẫu RIB (p1, k1) cho đến hết hàng

Lặp lại mẫu hàng mẫu RIB này cho đến khi đo được chiều dài 4cm, kết thúc với hàng ở mặt trái.

Đổi sang que đan 4mm và len màu đỏ. Bắt đầu với hàng đan xuống, và 4 hàng đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái.

Hàng tiếp theo (mặt phải): k10, đan xuống 23 mũi theo hàng 1 của chart 2, k7 (9, 11, 13)

Hàng tiếp theo: p7 (9, 11, 13), p 23 mũi theo hàng thứ 2 của chart 2, p10

Tiếp tục đan các hàng tiếp theo theo chart cho đến hết 25 hàng của chart

Tiếp tục với len màu đỏ cho đến khi đo được chiều dài 16 (19, 22, 25) cm thì kết thúc với hàng đan lên

Chiết phần nách áo và cổ áo thân trước

Hàng tiếp theo (mặt phải) k2, k2tog, k đến hết

Hàng tiếp: chiết 5 mũi, đan lên đến hết hàng

Hàng tiếp: k đến hai mũi cuối, p2tog

tiếp tục giảm 1 mũi ở phần nách áo của 6 hàng tiếp theo và sau đó giảm 1 mũi ở 3 (4, 4, 5) hàng mặt phải tiếp theo. Đồng thời, ở phía cổ áo đan hai mũi cuối theo kiểu đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, giảm 1 mũi ở hàng tiếp và cứ 2 hàng giảm 1 mũi cho đến khi giảm thêm 13 mũi nữa- số mũi lúc này còn là 10 (11, 13, 14) mũi.

Tiếp tục đan cho đến khi đo được chiều dài bằng thân sau thì chiết hết.

Đan tay áo (hai tay giống nhau)

Với que đan 3.25mm và len màu trắng, bắt 37 (37, 41, 41) mũi

hàng 1: k1, (p1, k1) đến hết

Hàng 2: P1, (k1, p1) đến hết

Lặp hai hàng này cho đến khi đo được chiều dài 4cm thì kết thúc với hàng ở mặt trái.

Chuyển sang que đan 4mm và len màu đỏ. Bắt đầu với hàng đan xuống, sau đó đan lên ở mặt trái, đan xuống ở mặt phải và thực hiện tăng 1 mũi ở hàng thứ 5 (5, 3, 3) sau đó cứ 6 (6, 8, 8) hàng thì tăng 1 mũi cho đến khi có 53 (57, 61, 65) mũi

Tiếp tục đan mà không tăng cho đến khi đo được chiều dài 24 (27, 32, 36)cm thì kết thúc với hàng đan lên.

Chiết tay áo

Chiết 5 mũi ở đầu 2 hàng đan tiếp theo – số mũi còn là 43 (47, 51, 55) mũi

Giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng của 5 hàng tiếp theo, sau đó giảm 1 mũi ở 2 (4, 2, 4) hàng đan ở mặt phải tiếp theo, sau đó cứ 4 hàng giảm 1 mũi thêm 3 (2, 2, 1) lần, tiếp đến giảm 1 mũi ở tất cả các hàng ở mặt phải cho đến khi còn 11 (11, 13, 15) mũi

Chiết 3 mũi ở đầu 2 hàng tiếp theo, sau đó chiết hết

Đan đường viền dọc thân và cổ áo

Khâu nối phần vai của thân trước và thân sau với nhau

Ở mặt phải, dùng que 3.25mm, và len màu trắng, bắt đầu từ phần gấu áo của thân trước bên phải lấy 10 mũi dọc theo phần gấu áo, sau đó lấy 28 (34, 41, 49) mũi dọc theo phần thân trước, 47 (51, 53, 58) mũi dọc theo phần cổ áo của thân trước bên phải, chuyển 23 (25, 25, 27) ở thân sau từ que đan tạm sang, lấy tiếp 47 (51, 53, 58) mũi dọc theo phần cổ thân trái, và 28 (34, 41, 49) mũi dọc theo phần thân trái, 10 mũi của phần gấu áo thân trái – tổng cộng có 193 (215, 233, 261) mũi.

Hàng tiếp theo (mặt trái): đan xuống hết hàng

Hàng RIB 1: k1, (p1, k1) đến hết

Hàng RIB 2: p1, (k1, p1) đến hết

Đan hàng rib 1, 1 lần nữa

Hàng tiếp (tạo nút áo, mặt trái): đan mẫu RIB đến 36 (42 50, 58) mũi cuối, [rib 2tog, y2rn, rib 2tog, rib 6(5, 7, 9)] 3 (4, 4, 4) lần, rib 2tog, y2rn, rib 2tog, rib 2.

Hàng tiếp: đan mẫu rib hết hàng

Đan mẫu rib thêm 3 hàng nữa thì chiết hết

Hoàn thành áo.

Khâu thân trước với thân sau, và các tay áo với thân, đơm cúc áo ứng với khuy áo đã tạo. Tiếp đến tạo hai quả bông bằng len màu trắng để đính vào phần đuôi của cún xù để hoàn chỉnh chiếc áo.

Chúc các bạn thành công!

Đan áo cardigan họa tiết chú cún xù
5 / 5.0 ⨳2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here