Đan áo len mùa hè: áo len tay ngắn

2
6109

Chiếc áo này được đan với hoa văn dạng lưới. Đan hai mảnh, bắt đầu từ tay đan đến giữa ngực thân trước và sau sau đó được ghép lại với nhau ở giữa áo.

Hướng dẫn đan áo len tay ngắn

Hướng dẫn được viết cho 4 size áo với các kích thước khi đo sát ngực như sau 81-86 (92-97, 102-107, 112-117) cm. Các bạn lưu ý cách viết này sẽ xuyên suốt bài viết, các bạn xem size các bạn muốn đan ứng với số mũi, số hàng đan,… ví dụ sau này mình viết: bắt 115 (129, 143, 157) mũi, nghĩa là size cho vòng ngực 81-86 thì sẽ bắt 115 mũi, 92-97 cm thì sẽ bắt 129 mũi….

Và kích thước áo sau khi hoàn thành như sau:

  • Ngực áo: 88 (100, 112, 124)cm
  • Vai áo: 46 (48, 52, 54) cm
  • Dài tay áo: 9cm cho tất cả các size

Nguyên liệu dùng cho việc đan áo len tay ngắn

  • 2 (3, 3, 3) cuộn len (trên mẫu dùng len debblie Bliss Rialto lace in sea green 25)
  • Một đôi que đan 2.75mm và 1 đôi 3.25mm (hoặc que đan phù hợp với len của các bạn)
  • một đôi que đan vòng 2.75mm (dài 60cm)

Lưu ý:

Để chắc chắn các bạn có được số đo áo chính xác sau khi đan các bạn nên thử len trước khi đan. Các bạn bắt 26 mũi, đan 36 hàng dùng que đan 3.25mm đan theo mẫu như trong hướng dẫn. Sau khi hoàn thành các bạn có được hình vuông 10x10cm.

Các kí hiệu sử dụng

s2togkpo: trượt 2 mũi, cách trượt như thể bạn đang 2 mũi cùng lúc, k1, sau đó vòng 2 mũi trượt qua mũi vừa đan.

yrn: quấn 1 vòng len quanh que đan

yon: vắt len qua que đan

yf: để sợi len phía trước.

Các kí hiệu khác viết tắt trong bài các bạn tham khảo bài các kí hiệu

aolenmuahe-tayngan1

Đan thân sau và thân trước

Đan từ tay đến phần giữa thân trước/thân sau

Phần bên phải

Dùng que đan 2.75mm và bắt 115 (129,143, 157) mũi.

Hàng 1: k2, [yrn, p5, p3tog, p5, yon, k1] đến mũi cuối, k1

Hàng 2: p đến hết

Lặp lại hàng 1 và hàng 2 này thêm 4 lần nữa

Đổi sang que đan 3.25mm và đan theo mẫu sau:

Hàng 1: k2, [yf, skpo, yrn, p3, p3tog, p3, yon, k2tog, yf, k1] đến mũi cuối, k1.

Hàng 2 và tất cả các hàng ở mặt trái đan sau này: p hết hàng

Hàng 3: k2, [yf, k1, skpo, yrn, p2, p3tog, p2, yon, k2tog, k1, yf, k1] đến mũi cuối k1

Hàng 5: k2, [yf, k2, skpo, yrn, p1, p3tog, p1, yon, k2tog, k2, yf, k1] đến mũi cuối k1

Hàng 7: k2, [yf, k3, skpo, yrn, p3tog, yon, k2tog, k3, yf, k1] đến mũi cuối, k1

Hàng 9: k5, [k2tog, yf, k3, yf, skpo, k7] đan đến 12 mũi cuối, k2tog, yf, k3, yf,skpo, k5.

Hàng 11: k4, *[k2tog, yf] hai lần, k1, [yf, skpo] hai lần, k5, lặp từ * đến 13 mũi cuối, [k2tog, yf] hai lần, k1, [yf, skpo] hai lần, k4.

Hàng 13: k3, * [k2tog, yf] hai lần, k3, [yf, skpo] hai lần, k3, lặp từ * đến hết

Hàng 15: k2, *[k2tog, yf] 3 lần, k1, [yf, skpo] 3 lần, k1, lặp từ * đến mũi cuối, k1.

Hàng 17: k1,[k2tog, yf] 3 lần, *k3[yf, skpo] hai lần, yf, s2togkpo, [yf,k2tog] hai lần, yf; lặp từ *đến 10 mũi cuối, k3, [yf, skpo] 3 lần, k1.

Hàng 18: p đến hết

Từ hàng 15 đến hàng 18 tạo thành mẫu chính- mẫu đường zic zac và chúng được lặp lại 4 lần nữa mẫu đường zic zac này. Đặt sợi len đánh dấu ở hàng cuối.

Đan phần thân áo

Tiếp tục đan mẫu chính- mẫu đường zic zac và bắt thêm 14 mũi ở đầu 6 hàng tiếp theo để mở ra phần thân trước và thân sau- Số mũi lúc này là 199 (213, 227, 241) mũi.

Đan theo mẫu thêm 6 (10, 14, 18) hàng nữa

Sau đó, đan theo mẫu sau:

Hàng 1: k2, [yf, skpo, yrn, k3, sk2togpo, k3, yrn, k2tog, yf, k1] đến mũi cuối, k1.

Hàng 2 và tất cả các hàng ở mặt trái: đan lên hết hàng

Hàng 3: k2, [yf, k1, skpo, yf, k2, s2togkpo, k2, yf, k2tog, k1, yf, k1] đến mũi cuối, k1

Hàng 5: k2, [yf, k2, skpo, yf, k1, s2togkpo, k1, yf, k2tog, k2, yf, k1] đến mũi cuối, k1

Hàng 7: k2, [yf, k3, skpo, yf, s2togkpo, yf, k2tog, k3, yf, k1] đến mũi cuối, k1

Hàng 9: k5, [k2tog, yf, k3, yf, skpo, k7] đến 12 mũi cuối, k2tog, yf, k3, yf, skpo, k5.

Hàng 11: k4, *[k2tog, yf] hai lần, k1, [yf, skpo] hai lần, k5] đến 13 mũi cuối, [k2tog, yf] hai lần, k1, [yf, skpo] hai lần, k4.

Hàng 13: k3, *[k2tog, yf] hai lần, k3, [yf, skpo] hai lần, k3; lặp từ * đến hết

Hàng 14: p hết hàng

Sau đó đan theo mẫu chính- mẫu ziczac như sau:

Hàng 1: k2, * [k2tog, yf] ba lần, k1, [yf, skpo] ba lần, k1, lặp từ * đến mũi cuối, k1.

Hàng 2: p hết hàng

Hàng 3: k1, [k2tog, yf] ba lần, * k3, [yf, skpo] hai lần, yf, s2togkpo, yf, [skpo, yf] hai lần, lặp từ * đến 10 mũi cuối, k3, [yf, skpo] ba lần, k1.

Hàng 4: đan lên đến hết

Lặp lại 4 hàng này cho đến khi đo được chiều dài 12 (14, 16, 18)cm tính từ sợi len đánh dấu. Kết thúc ở mặt trái với hàng đan lên.**

Đan phần cổ áo:

Hàng 1 (mặt phải): Đan theo mẫu ziczac 59 (66, 73, 80) mũi, sau đó quay que đan lại và chỉ đan những mũi này cho phần thân trước, chuyển những mũi còn sau sang que đan khác.

Sau đó đan cho đến khi đo được chiều dài 22 (25, 28, 31) cm từ sợi len đánh dấu, kết thúc với hàng đan ở mặt phải. Rồi lại trượt những mũi đang đan này sang que đan tạm khác.

Sau đó, ở mặt phải, chuyển 53 mũi từ que đan tạm 1 sang que đan tạm khác (hoặc dây len), nối len vào 87 (94, 101, 108) mũi còn lại, đan theo mẫu đến hết

Đan cho đến khi phần thân sau đo được chiều dài 22 (25, 28, 31) cm tính từ sợi len đánh dấu, kết thúc với hàng đan ở mặt phải. Chuyển những mũi này sang một que đan khác

Phần bên trái

Đan như phần bên phải cho đến **

Đan phần cổ áo.

Hàng 1 (mặt phải): đan theo mẫu 87 (94, 101, 108) mũi, rồi quay lại và chỉ đan những mũi này, chuyển các mũi còn lại sang que đan tạm. Đan cho đến khi đo được chiều dài 22(25, 28, 31) cm tính từ sợi len đánh dấu, thì kết với hàng đan ở mặt phải, sau đó chuyển các mũi này sang que đan tạm.

Đường viền cổ áo

Đầu tiên các bạn cần nối phần thân áo với nhau bằng cách chuyển các mũi của phần thân sau bên trái và thân sau bên phải sang que đan 2 que 3.25mm, sau đó úp hai mặt phải lại với nhau, đặt sao cho các mũi đan tương đương từ phần  phía cổ áo đến phần gấu áo, thực hiện lấy 1 mũi trên mỗi que đan, đan cùng lúc và thực hiện chiết hết các mũi để nối phần thân sau lại với nhau. Với phần thân trước các bạn cũng làm tương tự nhé. (Nếu các bạn chưa hình dung được cách đan này, các bạn có thể tham khảo clip này để đan dễ hơn).

Ở mặt phải áo, dùng que đan vòng 2.75mm (có thể thay thế 4 bốn que đan hai đầu 2.75mm), chuyển 12 mũi từ phía bên trái que đan tạm sang que đan, đây là điểm đầu vòng đan, nối len và đan xuống 41 mũi còn lại từ que đan tạm, đặt sợi len đánh dấu, lấy và đan xuống 87 (97, 107, 117) mũi dọc theo hàng cuối chính giữa thân trước áo, đặt sợi len đánh dấu khác màu, đan xuống dọc theo 53 mũi từ phía bên phải của que đan tạm, đặt sợi len đánh dấu, lấy và đan xuống 87 (97, 107, 117) mũi doc theo hàng cuối giữa thân sau áo, đặt sợi len đánh dấu, đan xuống 12 mũi chuyển sang que đan lúc ban đầu – tổng cộng chúng ta có 280 (300, 320, 340) mũi.

Vòng 1: [k1, p1] đến hết

Vòng 2: [RIB đến hai mũi của sợi len đánh dấu, s2togkpo] 4 lần, RIB đến hết.

Vòng 3: đan rib đến hết

lặp lại hai vòng cuối 3 lần nữa.

Chiết hết

Đan phần gấu áo

Ở mặt phải, dùng que đan 2.75mm lấy và đan xuống 164 (180, 196, 212) mũi dọc theo hàng cuối cùng phía gấu áo

Hàng rib: [k1, p1] đến hết

Đan như vậy 31 hàng nữa. thì chiết hết

Hoàn thiện áo

Khâu nối hai bên sườn áo, và phân tay áo với nhau để hoàn thành áo.

Đan áo len mùa hè: áo len tay ngắn
3.5 / 5.0 ⨳2

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here