Đan áo len nữ họa tiết hình sóng

0
11841

Hướng dẫn đan áo len chui đầu nữ với các kích thước

Đo sát ngực 81-86 91-96 102-107 112-117
Ngực áo 98 110 122 134
Chiều dài áo 58.5 60 62.5 64.5
Chiều dài tay áo 43 43 43 43

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo len nữ

  • Len màu tím hồng 4 (5, 6, 7) cuộn 50g, len màu tím huế 5 (6,7,8)cuộn 50g, len màu trắng ngà 4 (5, 6, 7) cuộn 50g
  • Que đan, 4mm, 4.5mm, 5mm
  • Que móc: 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Thử len trước khi đan

Với 20 mũi đan và 27 hàng đan dùng que đan 5mm thì dài rộng 10x10cm

Kí hiệu

Các kí hiệu trong bài viết xem ở đây

Hướng dẫn đan áo len nữ

Phần thân sau

Dùng que đan 4mm và len màu B bắt 98 (110, 122, 134) mũi.

Hàng 1 (mặt phải): đan xuống

Hàng 2: đan lên

Hàng 3: k1* (k2tog) hai lần, (yfwd, k1) bốn tần, (k2tog) hai lần, lặp từ * đến mũi cuối, k1

Hàng 4: đan xuống

Bốn hàng này tạo thành mẫu đan

Lặp từ hàng 1-4 một lần nữa

Sau đó đổi sang que đan 5mm và len màu C

Đan 8 hàng theo mẫu và tiếp tục đan theo mãu các sọc màu tuần tự như sau

Dùng len A, đan theo mẫu 8 hàng

Dùng len B, đan theo mẫu 8 hàng

Dùng len C, đan theo mẫu 8 hàng

Tiếp tục đan theo mẫu và các sọc tuần tự cho đến khi đo được chiều dài 12 (13, 14, 15) cm, kết thúc ở hàng mặt trái

Đổi sang que đan 4.5mm

Tiếp tục đan theo mẫu và các sọc tuần tự cho đến khi đo được chiều dài là 24 (25, 26, 27)cm, kết thúc với hàng mặt trái.

Đổi sang que đan 5mm

Tiếp tục đan theo mẫu và các sọc đan tuần tự cho đến khi đo được chiều dài 41.5cm và sọc được đan tổng cộng 4 lần

Chiết tay áo

Chiết 12 mũi ở đầu 2 hàng tiếp theo, số mũi còn 74 (86,98,110) mũi **

Tiếp tục đan theo mẫu và các sọc tuần tự mà không chiết thêm nữa cho đến khi đo được chiều dài 58 (60.5, 62.5,  64.5) cm thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết phần cổ áo

Tiếp tục đan theo mẫu và các sọc đồng thời đan như sau

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu 22 (26, 30, 34) mũi, chiết 30 (34, 38, 42) mũi tiếp theo , đan theo mẫu đến hết

Bây giờ đan hai vai riêng rẽ.

Đan 1 hàng theo mẫu

*** Chiết 3 mũi ở đầu hàng tiếp theo và hàng xen kẽ tiếp theo, sau đó 2 mũi ở đầu hàng xen kẽ tiếp theo. số mũi còn là 14 (18, 22, 26) mũi

Chiết hết ***

Phần 22 (26, 30, 34) mũi còn lại, nối len ở mặt trái và đan từ *** đến *** như phần vai vừa rồi đã đan

Đan phần thân trước

Đan như phần thân sau từ ** đến **

Tiếp tục đan theo mẫu và các soc tuần tự cho tiết khi đo được chiều dài 51.5 (53.5, 55.5, 57.5) cm thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết phần cổ áo

Hàng tiếp theo (mặt phải): đan theo mẫu 27 (32, 35, 39) mũi, chiết hết 20 (24, 28, 32) mũi, đan theo mẫu đến hết.

Tiếp tục đan chỉ với những mũi cuối này cho phần vai áo

Đan 1 hàng theo mẫu

***Chiết 4 mũi ở đầu hàng tiếp theo và hàng xen kẽ tiếp theo, sau đó 2 mũi ở đầu 2 hàng xen kẽ tiếp theo, và giảm 1 mũi ở hàng xen kẽ tiếp theo nữa – số mũi còn là 14 (18, 22, 26) mũi

Tiếp tục đan mà không chiết thêm cho đến khi chiều dài bằng thân sau, kết thúc với hàng cùng sọc màu như thân sau

Chiết hết ***

Các mũi của phần vai áo còn lại, nối len ở mặt trái và đan từ *** đến ***.

Đan tay áo

Dùng que đan 4mm và len B, bắt 48 mũi đan

Hàng 1 (mặt phải): đan xuống

Hàng 2: đan lên

Hàng 3: * (k2tog) 2 lần, (yfwd, k1) 4 lần, (k2tog) hai lần, lặp từ * đến hết

Hàng 4: đan xuống

4 hàng này tạo thành mẫu đan

Lặp từ 1 đến 4 một lần nữa

Đổi sang que đan 5mm và len màu C

Đan 8 hàng theo mẫu đồng thời bắt đầu chiết như sau:

Với size thứ 1, 3, và 4.

Tiếp tục đan theo mẫu với các sọc tuần tự như phần thân sau, tăng 1 mũi ở cuối mỗi hàng đan thứ 6 (0, 4, 3), đảm bảo rằng mũi tăng vẫn tiếp tục được đan duy trì theo mẫu

Với size thứ 2

Tiếp tục đan theo mẫu với các sọc tuần tự như đã đan ở thân sau, tăng 1 mũi ở cuối hàng tiếp theo và các hàng thứ 5 sau đó, đảm bảo các mũi tăng thêm vẫn được đan theo mẫu

Với tất cả các size

Tiếp tục đan theo mẫu với các sọc tuần tự cho đến khi có 80 (88, 96, 104) mũi, sau đó đan mà không chiết cho đến khi hoàn thành sọc tổng cộng 4 lần và có chiều dài 43cm, kết thúc sau khi đan 8 hàng len C, đặt sợi len đánh dấu ở cuối hàng đan cuối cùng

Tiếp tục đan theo mẫu với tuần tự các sọc màu, đan 16 hàng nữa

Dùng len B và chiết hết

Đan phần cổ áo

Khâu phần vai áo với nhau

Dùng que móc 4.5mm, nối len B vào viền cổ áo với 1 mũi trượt

Hàng 1: 1dc ở mỗi mũi cho đến hết

Đôi sang que móc 4mm

Hàng 2: 1dc ở mỗi mũi cho đến hết, đồng thời giảm 10 mũi dọc theo hàng móc

Đổi sang que móc 3.5mm

Hàng 3: *6ch, bỏ 2 dc, 1dc ở dc tiếp theo, lặp từ * dọc theo viền cổ áo, điều chỉnh nếu cần thiết để phù hợp với hàng 2.

Thắt nút kết thúc

Hoàn thành áo

Khâu viền tay áo với nhau, viền thân áo với nhau, và khâu tay áo với thân áo.

Chúc các bạn thành công!

Đan áo len nữ họa tiết hình sóng
4.7 / 5.0 ⨳6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here