Đan áo len nữ lệch vạt

7
8662

Hướng dẫn đan cho các kích thước (đơn vị cm)

size 1 size 2 size3 size 4 size 5 size 6
Đo sát ngực 81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 132-137
Ngực áo 89 99 110 121 130 139
Dài áo 50 52 56 59 61 63
Dài tay 46 46 47 48 48 48

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo len nữ

 • 4 (5, 5, 6, 6, 7) cuộn len 100g
 • Que đan 3.25mm, và 4mm

Thử len trước khi đan

Với 22 mũi và 28 hàng đan xuống ở mặt phải, lên ở mặt trái bằng que 4mm đan được hình vuông 10×10 cm

Hướng dẫn đan áo len nữ

Đan phần thân sau

Dùng que đan 3.25mm bắt 107 (121, 133, 147, 159, 173) mũi

Hàng 1: p1, * k1, p1, lặp từ * đến hết

Hàng 2: * k1, p1, lặp từ * đến mũi cuối, k1

Hàng 1-2 tạo thành mẫu rib

Đan 5 hàng theo mẫu rib này

Hàng  8: p7 (7, 5, 4, 2, 5), p2tog, [p5 (5, 6, 6, 6, 5), p2tog] 13 (15, 15, 17, 19, 23) lần, p7 (7, 6, 5, 3, 5) – số mũi là 93 (105, 117, 129, 139, 149) mũi

Đổi sang que đan 4mm

Hàng 9: p37 (43, 49, 55, 60, 65), k4, p5, MB, p5, k4, p đến hết

Hàng 10: k37 (43, 49, 55, 60, 65), p4, k11, p4, k đến hết

Hàng 11: p37 (43, 49, 55, 60, 65), T5L, p9, T5R, p đến hết

Hàng 12: k38 (44, 50, 56, 61, 66), p4, k9, p4, k đến hết

Hàng 13: p38 (44, 50, 56, 61, 66), T5L, p7, T5R, p đến hết

Hàng 14: k39 (45, 51, 57, 62, 67), p4, k7, p4, k đến hết

Hàng 15: p39 (45, 51, 57, 62, 67), T5L, p2, MB, p2, T5R, p đến hết

Hàng 16: k40 (46, 52, 58, 63, 68), p4, k5, p4, k đến hết

Hàng 17: p40 (46, 52, 58, 63, 68), T5L, p3, T5R, p40 (46, 52, 58, 63, 68)

Hàng 18: k41 (47, 53, 59, 64, 69), p4, k3, p4, k41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 19: p41 (47, 53, 59, 64, 69), T5L, p1, T5R, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 20: k42 (48, 54, 60, 65, 70), p4, k1, p4, k42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 21: p42 (48, 54, 60, 65, 70), k4, p1, k4, p42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 22: lặp hàng 20

Vặn thừng hình thoi

Hàng 1: p42 (48, 54, 60, 65, 70), k4, p1, k4, p42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 2: k42 (48, 54, 60, 65, 70), p4, k1, p4, k42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 3: p41 (47, 53, 59, 64, 69), T5R, p1, T5L, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 4: k41 (47, 53, 59, 64, 69), p4, k3, p4, k41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 5: p40 (46, 52, 58, 63, 68), T5R, p3, T5L, p40 (46, 52, 58, 63, 68)

Hàng 6: k40 (46, 52, 58, 63, 68), p4, k5, p4, k40 (46, 52, 58, 63, 68)

Hàng 7: p39 (45, 51, 57, 62, 67), T5R, p5, T5L, p đến hết,  quay lại bắt thêm 4 mũi , đặt sợi len đánh dấu- số mũi có là 97 (109, 121, 133, 143, 153) mũi

Hàng 8: k43 (49, 55, 61, 66, 71), p4, k7, p4, k đến hêts, quay lại bắt thêm 4 mũi đan, đặt sợi len đánh dấu – số mũi có là 101 (113, 125, 137, 147, 157) mũi

Hàng 9: p42 (48, 54, 60, 65, 70), T5R, p3, MB, p3, T5L, p42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 10: k42 (48, 54, 60, 65, 70), p4, k9, p4, k42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 11: p41 (47, 53, 59, 64, 69), T5R, p9, T5L, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 12: k41 (47, 53, 59, 64, 69), p4, k11, p4, k41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 13: p41 (47, 53, 59, 64, 69), k4, p11, k4, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 14: k41 (47, 53, 59, 64, 69), p4, k11, p4, k41 (47, 53, 59, 64 ,69)

Hàng 15: p41 (47, 53, 59, 64, 69), k4, p5, MB, p5, k4, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 16: k41 (47, 53, 59, 64, 69), p4, k11, p4, k41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 17: p41 (47, 53, 59, 64, 69), T5L, p9, T5R, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 18: k42 (48, 54, 60, 65, 70), p4, k9, p4, k42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 19: p42 (48, 54, 60, 65, 70), T5L, p7, T5R, p42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 20: k43 (49, 55, 61, 66, 71), p4, k7, p4, k43 (49, 55, 61, 66, 71)

Hàng 21: p43 (49, 55, 61, 66, 71), T5L, p2, MB, p2, T5R, p43 (49, 55, 61, 66, 71)

Hàng 22: k44 (50, 56, 62, 67, 72), p4, k5, p4, k44 (50, 56, 62, 67, 72)

Hàng 23: p44 (50, 56, 62, 67, 72), T5L, p3, T5R, p44 (50, 56, 62, 67, 72)

Hàng 24: k45 (51, 57, 63, 68, 73), p4, k3, p4, k45 (51, 57, 63, 68, 73)

Hàng 25: p45 (51, 57, 63, 68, 73), T5L, p1, T5R, p45 (51, 57, 63, 68, 73)

Hàng 26: k46 (52, 58, 64, 69, 74), p4, k1, p4, k46 (52, 58, 64, 69, 74)

Hàng 27: p46 (52, 58, 64, 69, 74), k4, p1, k4, p46 (52, 58, 64, 69, 74)

Hàng 28: k46 (52, 58, 64, 69, 74), p4, k1, p4, k46 (52, 58, 64, 69, 74)

Hàng 1-28 tạo thành mẫu đan kiểu đan xuống ở mặt phải lên ở mặt trái và vặn thừng

Tiếp tục đan mà không bắt thêm mũi cho đến khi phần thân sau đo được chiều dài 31 (31, 33, 35, 36, 37) cm từ phần đánh dấu thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết nách áo

Đan 5 (5, 6, 6, 7, 7) hàng, giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng -còn 91 (103, 113, 125, 133, 143) mũi

Tiếp tục đan mà không chiết cho đến khi phần nách áo đo được chiều dài là 19 (21, 23, 24, 25, 26) cm thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết vai áo

Chiết 7 (10, 12, 14, 16, 19) mũi theo mẫu ở đầu 2 hàng tiếp theo – số mũi còn 77 (83, 89, 97, 101, 105) mũi
Chiết 8 (10, 13, 15, 17, 19) mũi theo mẫu ở đầu 2 hàng tiếp theo 61 (63, 63, 67, 67, 67) mũi chuyển các mũi này sang que đan tạm.

Đan phần thân trước

** Dùng que đan 3.25mm bắt 117 (131, 145, 157, 171, 183) mũi

Đan 7 hàng theo mẫu rib

Hàng tiếp theo: p5 (5, 5, 1, 4, 3), p2tog, [p5 (5, 5, 6, 5, 5), p2tog] 15 (17, 19, 19, 23, 25) lần, p5 (5, 5, 2, 4, 3). 101 (113, 125, 137, 147, 157) mũi

Đổi sang que đan 4mm

Hàng 1: pm, p43 (49, 55, 61, 66, 71), T5R, p5, T5L, p43 (49, 55, 61, 66, 71), đặt đánh dấu

Hàng 2: k43 (49, 55, 61, 66, 71), p4, k7, p4, k43 (49, 55, 61, 66, 71)

Hàng 3: p42 (48, 54, 60, 65, 70), T5R, p3, MB, p3, T5L, p42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 4: k42 (48, 54, 60, 65, 70), p4, k9, p4, k42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 5: p41 (47, 53, 59, 64, 69), T5R, p9, T5L, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 6: k41 (47, 53, 59, 64, 69), p4, k11, p4, k41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 7: p41 (47, 53, 59, 64, 69), k4, p11, k4, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 8: lặp hàng 6

Hàng 9: p41 (47, 53, 59, 64, 69), k4, p5, MB, p5, k4, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 10: lặp hàng 6

Hàng 11: p41 (47, 53, 59, 64, 69), T5L, p9, T5R, p41 (47, 53, 59, 64, 69)

Hàng 12: k42 (48, 54, 60, 65, 70), p4, k9, p4, k42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 13: p42 (48, 54, 60, 65, 70), T5L, p7, T5R, p42 (48, 54, 60, 65, 70)

Hàng 14: k43 (49, 55, 61, 66, 71), p4, k7, p4, k43 (49, 55, 61, 66, 71)

Hàng 15: p43 (49, 55, 61, 66, 71), T5L, p2, MB, p2, T5R, p43 (49, 55, 61, 66, 71)

Hàng 16: k44 (50, 56, 62, 67, 72), p4, k5, p4, k44 (50, 56, 62, 67, 72)

Hàng 17: p44 (50, 56, 62, 67, 72), T5L, p3, T5R, p44 (50, 56, 62, 67, 72)

Hàng 18: k45 (51, 57, 63, 68, 73), p4, k3, p4, k45 (51, 57, 63, 68, 73)

Hàng 19: p45 (51, 57, 63, 68, 73), T5L, p1, T5R, p45 (51, 57, 63, 68, 73)

Hàng 20: k46 (52, 58, 64, 69, 74), p4, k1, p4, k46 (52, 58, 64, 69, 74)

Hàng 21: p46 (52, 58, 64, 69, 74), k4, p1, k4, p46 (52, 58, 64, 69, 74)

Hàng 22: lặp hàng  20

Hàng 23: lặp hàng 21

Hàng 24: lặp hàng 20 20

Hàng 25: p45 (51, 57, 63, 68, 73), T5R, p1, T5L, p45 (51, 57, 63, 68, 73)

Hàng 26: k45 (51, 57, 63, 68, 73), p4, k3, p4, k45 (51, 57, 63, 68, 73)

Hàng 27: p44 (50, 56, 62, 67, 72), T5R, p3, T5L, p44 (50, 56, 62, 67, 72)

Hàng 28: k44 (50, 56, 62, 67, 72), p4, k5, p4, k44 (50, 56, 62, 67, 72)

Hàng 1-28 tạo thành mẫu đan xuống ở mặt phải, lên ở mặt trái và vặn thừng

Đan theo mẫu này cho đến khi đo được chiều dài 28 (28, 30, 32, 33, 34) cm từ sợi len đánh dấu thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết nách áo

Đan 5 (5, 6, 6, 7, 7) hàng giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng.  Số mũi là 91 (103, 113, 125, 133, 143) mũi

Tiếp tục đan mà không chiết cho đến khi chiều dài nách áo là 17 (19, 20, 21, 22, 23) cm, thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái.

Chiết cổ áo

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu 28 (33, 39, 45, 48, 54) mũi, quay lại, chuyển 63 (70, 74, 80, 85, 89) mũi còn lại sang que đan tạm

Hàng tiếp theo: Chiết 9 (9, 8, 9, 9, 9) mũi theo mẫu, đan theo mẫu đến hết. Số mũi còn là 19 (24, 31, 36, 39, 45) mũi

Đan 2 (2, 6, 6, 6, 6) hàng giảm 1 mũi phía cổ áo ở mỗi hàng. Số mũi còn 17 (22, 25, 30, 33, 39) mũi

Chiết phần vai áo

Hàng tiếp theo: chiết 7 (10, 12, 14, 16, 19) mũi theo mẫu, đan theo mẫu đến 2 (2, 0, 2, 0, 2) mũi cuốn, [patt2tog] 1 (1, 0, 1, 0, 1) lần. Số mũi còn 9 (11, 13, 15, 17, 19) mũi

Hàng tiếp theo: [patt2tog] 1 (1, 0, 0, 0, 0) lần, đan theo mẫu đến hết. Số mũi còn 8 (10, 13, 15, 17, 19) mũi

Chiết 8 (10, 13, 15, 17, 19) mũi còn lại

Ở mặt phải, đan 63 (70, 74, 80, 85, 89) mũi còn lại, chuyển 35 (37, 35, 35, 37, 35) mũi sang que đan tạm, nối len vào các mũi còn lại 28 (33, 39, 45, 48, 54) mũi và đan theo mẫu đến hết

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu đến 2 mũi cuối, patt2tog. Còn 27 (32, 38, 44, 47, 53) mũi

Hàng tiếp theo: Chiết  9 (9, 8, 9, 9, 9) mũi, đan theo mẫu đến hết. Còn 18 (23, 30, 35, 38, 44) mũi

Đan 2 (2, 5, 6, 5, 6) hàng giảm 1 mũi ở mỗi hàng phía cổ áo. Còn 16 (21, 25, 29, 33, 38) mũi

Với các size số 3 và 5 thì đan 1 hàng theo mẫu nữa

Với tất cả các size

Hàng tiếp: chiết 7 (10, 12, 14, 16, 19) mũi và đến theo mẫu đến 2 (2, 0, 0, 0, 0) mũi cuối, [patt2tog] 1 (1, 0, 0, 0, 0) lần. Còn 8 (10, 13, 15, 17, 19) mũi

Hàng tiếp: đan theo mẫu
Chiết hết

Đan phần tay áo (đan hai tay giống nhau)

Dùng que 4mm và bắt 63 (65, 67, 71, 73, 73) mũi đan

Bắt đầu với hàng 1 theo mẫu rib, tiếp tục đan cho đến khi đo được 6cm thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Đổi sang que đan 3.25mm

Đan 11 hàng theo mẫu RIB

Hàng tiếp: p3 (1, 2, 3, 4, 4), p2tog, [p9 (10, 10, 7, 7, 7), p2tog] 5 (5, 5, 7, 7, 7) lần, p3 (2, 3, 3, 4, 4). Có 57 (59, 61, 63, 65, 65) mũi

Đổi sang que đan 4mm

Hàng 1: p24 (25, 26, 27, 28, 28), k4, p1, k4, p24 (25, 26, 27, 28, 28)

Hàng 2: k24 (25, 26, 27, 28, 28), p4, k1, p4, k24 (25, 26, 27, 28, 28)

Hàng 3: pfb, p22 (23, 24, 25, 26, 26), T5R, p1, T5L, p21 (22, 23, 24, 25, 25), pfb, p1. Có 59 (61, 63, 65, 67, 67) mũi

Hàng 4: k24 (25, 26, 27, 28, 28), p4, k3, p4, k24 (25, 26, 27, 28, 28)

Hàng 5: p23 (24, 25, 26, 27, 27), T5R, p3, T5L, p23 (24, 25, 26, 27, 27)

Hàng 6: k23 (24, 25, 26, 27, 27), p4, k5, p4, k23 (24, 25, 26, 27, 27)

Hàng 7: [pfb] 0 (0, 0, 0, 0, 1) lần, p22 (23, 24, 25, 26, 25), T5R, p5, T5L, p21 (22, 23, 24, 25, 24), [pfb] 0 (0, 0, 0, 0, 1) lần, p1. Có 59 (61, 63, 65, 67, 69) mũi

Hàng 8: k22 (23, 24, 25, 26, 27), p4, k7, p4, k22 (23, 24, 25, 26, 27)

Hàng 9: [pfb] 0 (0, 1, 1, 1, 0) lần, p21 (22, 22, 23, 24, 26), T5R, p3, MB, p3, T5L, p20 (21, 21, 22, 23, 25), [pfb] 0 (0, 1, 1, 1, 0) lần , p1. Có 59 (61, 65, 67, 69, 69) mũi

Hàng 10: k21 (22, 24, 25, 26, 26), p4, k9, p4, k21 (22, 24, 25, 26, 26)

Hàng 11: [pfb] 0 (1, 0, 0, 0, 1) lần, p20 (20, 23, 24, 25, 24), T5R, p9, T5L, p19 (19, 22, 23, 24, 23), [pfb] 0 (1, 0, 0, 0, 1) lần , p1. Có 59 (63, 65, 67, 69, 71) mũi

Hàng 12: k20 (22, 23, 24, 25, 26), p4, k11, p4, k20 (22, 23, 24, 25, 26)

Hàng 13: [pfb] 1 (0, 0, 0, 0, 0) lần, p19 (22, 23, 24, 25, 26), k4, p11, k4, p18 (21, 22, 23, 24, 25) [pfb] 1 (0, 0, 0, 0, 0) lần , p1. Có 61 (63, 65, 67, 69, 71) mũi

Hàng 14: k21 (22, 23, 24, 25, 26), p4, k11, p4, k21 (22, 23, 24, 25, 26)

Hàng 15: [pfb] 0 (0, 1, 1, 1, 1) lần, p21 (22, 22, 23, 24, 25), k4, p5, MB, p5, k4, p20 (21, 21, 22, 23, 24), [pfb] 0 (0, 1, 1, 1, 1) lần, p1. Có 61 (63, 67, 69, 71, 73) mũi

Hàng 16: k21 (22, 24, 25, 26, 27), p4, k11, p4, k21 (22, 24, 25, 26, 27)

Hàng 17: p21 (22, 24, 25, 26, 27), T5L, p9, T5R, p21 (22, 24, 25, 26, 27)

Hàng 18: k22 (23, 25, 26, 27, 28), p4, k9, p4, k22 (23, 25, 26, 27, 28)

Hàng 19: [pfb] 0 (1, 0, 0, 0, 1) lần, p22 (22, 25, 26, 27, 27), T5L, p7, T5R, p21 (21, 24, 25, 26, 26), [pfb] 0 (1, 0, 0, 0, 1) lần , p1. 61 (65, 67, 69, 71, 75) mũi

Hàng 20: k23 (25, 26, 27, 28, 30), p4, k7, p4, k23 (25, 26, 27, 28, 30)

Hàng 21:[pfb]0(0,1,1,1,0) lần ,p23 (25, 25, 26, 27, 30), T5L, p2, MB, p2, T5R, p22 (24, 24, 25, 26, 29), [pfb] 0 (0, 1, 1, 1, 0) lần, p1. Có 61 (65, 69, 71, 73, 75) mũi

Hàng 22: k24 (26, 28, 29, 30, 31), p4, k5, p4, k24 (26, 28, 29, 30, 31)

Hàng 23:[pfb]1(0,0,0,0,1) lần, p23 (26, 28, 29, 30, 30), T5L, p3, T5R, p22 (25, 27, 28, 29, 29), [pfb] 1 (0, 0, 0, 0,  1) lần, p1. 63 (65, 69, 71, 73,77) mũi

Hàng 24: k26 (27, 29, 30, 31, 33), p4, k3, p4, k26 (27, 29, 30, 31, 33)

Hàng 25: p26 (27, 29, 30, 31, 33), T5L, p1, T5R, p26 (27, 29, 30, 31, 33)

Hàng 26: k27 (28, 30, 31, 32, 34), p4, k1, p4, k27 (28, 30, 31, 32, 34)

Hàng 27:[pfb]0(1,1,1,1,0) lần, p27 (27, 29, 30, 31, 34), k4, p1, k4, p26 (26, 28, 29, 30, 33), [pfb] 0 (1, 1, 1, 1, 0) lần , p1. Có 63 (67, 71, 73, 75, 77) mũi

Hàng 28: k27 (29, 31, 32, 33, 34), p4, k1, p4, k27 (29, 31, 32, 33, 34)

Hàng 1-28 tạo thành mẫu đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, vặn từng, và tăng mũi

Tiếp tục đan mẫu và tăng 1 mũi ở cuối hàng thứ 5 (7, 5, 5, 5, 5) và cứ 10 (10, 6, 6, 6, 6) hàng tiếp theo lại tăng 1 cho đến khi có 77 (83, 81, 89, 99, 105) mũi

Với size 1, 3, 4, 5

Tăng 1 mũi wor cuối mỗi hàng thứ 12 (0, 8, 8, 8, 0) cho đến khi có 79 (-, 93, 97, 101, -) mũi

Với tất cả các size

Tiếp tục đan mà không chiết cho đến khi tay áo đo được chiều dài là 52 (52, 53, 54, 54, 54) cm, thì kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết tay áo

Đan 5 (5, 6, 6, 7, 7) hàng giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng. Có 69 (73, 81, 85, 87,
91) mũi

Đan 1(1,0,0,1,1) hàng nữa mà không chiết

Chiết 4 mũi ở đầu 14 (10, 12, 8, 8, 4) hàng. Có 13 (33, 33, 53, 55, 75) mũi

Chiết 5 mũi ở đầu 0 (4, 4, 8, 8, 12) hàng tiếp theo. Có 13 (13, 13, 13, 15, 15) mũi

Chiết hết theo mẫu

Đan đường cổ áo

Nối đường viền vai phải với nhau.

Dùng que đan 3,25mm và ở mặt phải áo, lấy và k 14 (14, 16, 16, 16, 16)  mũi dọc đều theo phần cố áo bên trái, k 35 (37, 35, 35, 37, 35) mũi từ que đan tạm của phần thân trước, lấy và k 14 (14, 16, 16, 16, 16) mũi dọc theo phần phải của cổ áo và k 61 (63, 63, 67, 67, 67) mũi từ que đan tạm của phần thân sau.  Tổng có 124 (128, 130, 134, 136, 134) mũi

Hàng 1-2: k
Chiết hết

Đường viền phần thân sau bên trái

Dùng que đan 3.25mm, ở mặt phải, bắt đầu từ 4 mũi bắt thêm lấy và đan xuống 28 mũi dọc theo viền phần bắt mũi

Hàng 1:*p1,k1, lặp từ * đến hết

Hàng này tạo thành mẫu rib, đan mẫu này thêm 4 hàng thì chiết hết

Đường viền phần thân sau bên phải

Dùng que đan 3.25mm, ở mặt phải, bắt đầu từ 4 mũi bắt thêm lấy và đan xuống 28 mũi dọc theo viền phần bắt mũi

Hàng 1:*p1,k1, lặp từ * đến hết

Hàng này tạo thành mẫu rib, đan mẫu này thêm 4 hàng thì chiết hết.

Hoàn thành áo

Khâu phần vai bên trái và phần dải cổ áo với nhau. Khâu phần thân trước với thân sau, phần tay  áo với phần thân để hoàn thành áo,

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Đan áo len nữ lệch vạt
4.8 / 5.0 ⨳4

7 COMMENTS

 1. Hàng 7: p39 (45, 51, 57, 62, 67), T5R, p5, T5L, p đến hết, quay lại bắt thêm 4 mũi , đặt sợi len đánh dấu- số mũi có là 97 (109, 121, 133, 143, 153) mũi
  Mình chưa hiểu chổ thêm 4 mũi là sao, Đan hết rồi thêm mũi giống như lúc đầu tạo mũi để Đan áo hả bạn

   • Chào bạn!
    T5L: chuyển 3 mũi sang que đan tạm và giữ que đan tạm này ở phía trước( phía hướng về phía mình), đan lên hai mũi đang ở que đan trái, sau đó đan xuống 3 mũi từ que đan tạm.
    T5R: chuyển 2 mũi sang que đan tạm và giữ ở phía sau, sau đó đan xuống 3 mũi từ que đan bên tay trái, sau đó đan lên 2 mũi từ que đan tạm
    MB: bạn search youtube how to knit MB (make bobbles) nhé!
    Cảm ơn bạn!

  • Chào bạn!
   Đúng rồi bạn ạ,
   Sau khi đan hết hàng mình quay lại và bắt thêm 4 mũi nữa. Cách bắt thêm mũi bạn có thể xem ở đâyhttps://www.youtube.com/watch?v=VtDNMqdTM4w

 2. Chào chị, e mới tập tành đan, chị cho e hỏi, mũi xuống là đâm que đan lên, móc sợi len xuống, còn mũi lên là đâm que đan xuống, móc sợi len lên ạ???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here