Đan găng tay nữ kẻ sọc

0
1844

Để đan găng tay rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian của các bạn. Các bạn có thể  phối hợp các kiểu đan hoặc các màu sắc khác nhau để tạo cho đôi găng tay của mình có một phong cách riêng. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách đan nữ kẻ sọc

Nguyên liệu và dụng cụ đan găng tay nữ kẻ sọc

  • Mỗi màu 1 cuộn len 50g/116m gồm màu: màu vàng ghệ (len màu A), màu hồng tươi (len màu B), trắng (màu C).
  •  4 que đan hai đầu 4mm

Kí hiệu

  • p: đan lên
  • k đan xuống
  • k2tog: đan xuống 2 mũi cùng lúc
  • ssk: trượt hai mũi, sau đó đan xuống 2 mũi này
  • M1R và M1L: xem ở đây

Hướng dẫn đan găng tay nữ kẻ sọc

Bắt 40 mũi, sử dụng len màu A, đánh dấu điểm bắt đầu vòng đan, sau đó thực hiện đan theo vòng như sau

Vòng 1: (k1, p1) hết vòng

Lặp lại vòng 1 này 12 vòng nữa

Đan phần bàn tay

Cắt len A và nối len B

Vòng 1: M1, K19, PM, M1R, K1, M1L, PM, K20 – số mũi lúc này là  43 mũi

Vòng 2: Đan xuống hết vòng.

Vòng 3: dùng len C, K20, M1R, K3, M1L, K20. Số mũi là 45 mũi

Vòng 4: dùng len B, đan xuống hết vòng.

Vòng 5: K20, M1R, K5, M1L, K20. Số mũi là 47 sts

Vòng 6: Dùng len C, đan xuống hết vòng.

Vòng 7: Dùng len B, K20, M1R, K7, M1L, K20. số mũi lúc này là 49 mũi

Vòng 8: đan xuống hết vòng.

Vòng 9: dùng len C, K20, M1R, K9, M1L, K20. số mũi là 51 mũi

Vòng 10: dùng len B, đan xuống hết vòng.

Vòng 11 11 K20, M1R, K11, M1L, K20. số mũi lúc này là 53 mũi.

Vòng 12: dùng len C, đan xuống hết vòng.

Vòng 13: dùng len B, K20, M1R, K13, M1L, K20. Số mũi lúc này là 55 mũi

Vòng 14: đan xuống hết vòng.

Vòng 15: dùng len C, K20, M1R, K15, M1L, K20. Số mũi lúc này là 57 mũi

Vòng 16: dùng len B, đan xuống hết vòng.

Vòng 17: K20, M1R, K17, M1L, K20. Số mũi lúc này là 59 mũi

Vòng 18: Dùng len C, K20, sl19  sang que đan tạm (số mũi này để lát nữa đan ngón tay cái), K20 để nối thành vòng, số mũi là 40 mũi

Vòng 19: dùng len B, đan xuống hết vòng.

Vòng 20: đan xuống.

Vòng 21: dùng len C, đan xuống.

Lặp lại từ vòng 19 đến vòng 21 cho đến khi cho tay vào thử thì phần đan này bao phủ hết các ngón tay.
Giảm mũi đan

Cắt len và nối len A

Đan xuống 1 vòng.

chia đều 40 mũi này sang 2 que đan, mỗi que 20 mũi

Vòng 1:* k1, ssk, k đến khi còn 3 mũi ở que đan 1, k2tog, k1, lặp lại từ * với các mũi còn lại trên que đan 2 một lần nữa – số mũi là 36 mũi

Vòng 2: đan xuống

Lặp lại hàng 1 và 2 thêm 4 lần nữa. Lúc này còn 10 mũi ở mỗi que, thực hiện ghép các mũi lại sử dùng phương pháp kitchener stitch.

Đan ngón cái

Trượt 19 mũi từ que đan tạm sang các que đan còn lại, nối len B, lấy thêm 1 mũi từ phần bàn tay, đan xuống mũi này và đan nối thành vòng (số mũi là 20 mũi)

Vòng 1: Ssk, đan xuống đến 2 mũi cuối, k2tog. [18 mũi]

Vòng 2: đan xuống hết vòng.

Vòng 3: Dùng len C, đan xuống hết vòng.

Lặp lại vòng 1 và 3 cho đến khi bạn thử ngón cái, thì phần đan đã bao phủ hết ngón cái

Cắt len và nối len màu A

Vòng 1: đan xuống.

Vòng 2: (K4, k2tog) đến hết vòng. [15 mũi]

Vòng 3: đan xuống.

Vòng 4: (K3, k2tog). [12 mũi]

Vòng 5: đan xuống hết vòng.

Vòng 6: K2tog hết vòng. [6 mũi]

Cắt len, luồn dây len qua các mũi và thắt chặt lại.

Vậy là đã hoàn thành, chúc các bạn thành công!

Đan găng tay nữ kẻ sọc
5 / 5.0 ⨳3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here