Áo khoác mũi garter đan siêu đơn giản

0
3605

Chiếc áo này chỉ sử dụng một kiểu đan duy nhất là đan xuống tất cả các hàng nên rất dễ đan và đan rất nhanh.

Hướng dẫn sẽ viết cho size nhỏ nhất, với các size khác số liệu sẽ được để trong () với kích thước áo tăng dần.

Kích thước áo khoác mũi garter

Ngực 90 101 112 122 133
dài áo 45 47 49 51 53
dài tay 25 26 27 28 29

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo khoác

  • 14 (15,17,18,20) cuộn len 50g
  • Đôi que đan size 3.5
  • Que đen vòng size 3.5

Các bạn nên đo ước lượng len bạn sử dụng trước khi đan như sau

Với 22 mũi và 40 hàng sẽ tạo ra hình vuông kích thước 10×10 cm. Nếu chưa đạt, các bạn nhớ điều chỉnh số mũi và số hàng để khi đan theo hướng dẫn có thể thêm bớt để đạt được kích thước mong muốn nhé!

Kí hiệu trong bài

  • k: đan xuống
  • p: đan lên
  • k2tog: đan xuống 2 mũi cùng lúc
  • p2tog: đan lên mũi cùng lúc
  • p2tog tbl: đan lên 2 mũi cùng lúc, nhưng trước khi đan quay sang mặt phải của áo, lấy que đan phải lấy ngược mũi lại rồi mới đan lên xem tại đây

Lưu ý

Khi nối (khâu) các phần với nhau, các bạn để các mũi tương ứng với nhau, để tránh thừa, thiếu mũi khi khâu. Cách khâu chung các áo các bạn có thể xem tại đây 

Cách đan áo khoác mũi garter

Lưng và thân trước (Đan một mảnh cho đến phần nách áo).

Dùng que đan vòng size 3.5 bắt 259 (285, 311, 337, 363) mũi

Hàng 1(mặt trái): đan xuống hết hàng

Hàng 2: đan xuống hết hàng

Hàng 3 và 4: đan lên hết hàng

Lặp lại 4 hàng này 5 lần, và kết thúc ở hàng thứ 4

Tiếp tục đan theo mẫu sau:

Hàng 1(mặt trái): k18, p223 (249, 275, 301, 327), k18

Hàng 2: đan như hàng 1

Hàng 3 và 4: đan lên cả hàng

Hàng 5 (giảm mũi): K18, p46(52, 58, 64, 70), p2tog, p16, p2tog, p91(105, 119, 133, 147), p2tog, p16, p2tog, p46(52:58:64:70), k18. Số mũi lúc này còn 255(281, 307, 333, 359)

Hàng 6: K18, p219(245, 271, 297,323), k18

Hàng 7 và 8: đan lên cho đến hết

Hàng 9, 10: K18, p219(245, 271, 297, 323), k18.

Lặp hàng 7,8,9,10 thêm 4 lần nữa

Hàng giảm mũi tiếp 11: K18, p45(51:57:63:69), p2tog, p16, p2tog, p89(103, 117, 131, 145), p2tog, p16, p2tog, p45(51:57:63:69), k18. Số mũi còn lại lúc này là 251 (277, 303, 329, 355)

Hàng 12: K18, p215(241, 267, 293, 319), k18.

Hàng 13, 14: đan lên đến hết hàng

Hàng 15, 16: K18, p215(241, 267, 293, 319), k18.

Lặp lại 13, 14, 15, 16 hai lần nữa.

Tiếp tục cách đan này để giảm 4 mũi ở hàng tiếp và đan thêm 3 lần 14 hàng nữa (theo mẫu đan phía trên sẽ có 13 hàng đan giữa mỗi hàng giàm mũi). Kết thúc bằng hàng giảm mũi cuối cùng. Số mũi còn lại sau khi thực hiện giảm thêm 4 lần này là 235(261, 287, 313, 339). Tiếp tục đan theo mẫu nhưng không giảm mũi thêm nữa cho đến khi đo được chiều dài là 27cm từ lúc bắt đầu đan. Kết thúc ở hàng thứ 3 của mẫu (là hàng đan lên hết hàng).

Chia thân trước và thân sau của áo khoác

Hàng tiếp theo (mặt phải): Đan theo mẫu 64 mũi (thân trước phải), chiết 8 mũi, một mũi thừa sau khi chiết, đan lên 90 mũi tiếp theo (lưng áo), chiết 8 mũi, tiếp tục đan theo mẫu 64 mũi tiếp theo. Chuyển 64 mũi cuối sang que đan thẳng, các mũi còn lại chuyển sang que đan vòng.

Đan thân trước bên trái  theo phương pháp đan raglan (không chiết nách tròn, mà chiết nách thẳng)

Hàng tiếp theo (mặt trái): đan theo mẫu đến 4 mũi cuối cùng, p2tog tbl, p2.

Đan tiếp theo mẫu 1 hàng

Lặp lại 2 hàng này thêm 16 (20, 24, 28, 32) lần nữa. kết thúc với hàng ở mặt phải, số mũi còn lại lúc này là 47 (50, 53, 56, 59) mũi.

Đan theo mẫu 2 hàng tiếp theo,

Hàng tiếp theo(mặt trái): đan theo mẫu đến 4 mũi cuối, p2tog tbl, p2

Đan theo mẫu 1 hàng

Lặp lại 4 hàng cuối này 8 lần nữa. số mũi còn lại là 38(41, 44, 47, 50)mũi

Đan theo mẫu 1 hàng nữa để kết thúc ở hàng thứ 3 của mẫu, rời những mũi này sang dụng cụ giữ mũi (có thể dùng 1 sợi len)

Đan phần lưng theo phương pháp đan raglan.

Ở mặt trái của phần lưng, lấy lại 91 mũi đan, đan p2, p2tog, đan lên cho đến 4 mũi cuối p2tog tbl, p2.

Hàng tiếp theo: P2, p2tog, đan lên đến 4 mũi cuối, p2tog tbl, p2.

Lặp lại hai hàng này 15(19:23:27:31) lần nữa. Số mũi còn lại là 57(61:65:69:73) mũi.

Đan lên 3 hàng.

Hàng tiếp theo (mặt trái): p2tog, đan lên đến 4 mũi cuối, p2tog tbl, p2.

Lặp lại 4 hàng cuối này 8 lần. Số mũi còn lại là 39(43:47:51:55) mũi.

Đan lên 2 hàng, để kết thúc ở hàng thứ 3 theo đúng mẫu. Chuyển các mũi sang dụng cụ giữ mũi đan (có thể dùng 1 sợi len)

Đan thân trước bên phải theo phương pháp đan raglan.

Ở mặt trái của thân, dùng que đan lấy lại  64(71:78:85:92) mũi đan của thân phải và đan: p2, p2tog, đan theo mẫu đến hết hàng.

Đan theo mẫu 1 hàng tiếp theo.

Hàng tiếp (mặt trái): P2, p2tog, đan theo mẫu đến hết hàng.

Lặp lại 2 hàng này 15(19:23:27:31) lần nữa, để kết thúc ở mặt trái. số mũi còn lại là  47(50:53:56:59) mũi.

Đan theo mẫu 3 hàng tiếp theo.

Hàng tiếp (mặt trái): P2, p2tog, đan theo mẫu đến hết hàng.

Lặp lại 4 hàng cuối thêm 8 lần nữa . Số mũi còn lại 38(41:44:47:50) mũi.

Đan theo mẫu thêm 2 hàng nữa. Kết thúc ở hàng thứ 3 của mẫu.

Đan tay áo

Dùng que 3.5 bắt 55 mũi đan

Hàng 1 (mặt trái): đan xuống

Hàng 2: đan xuống

Hàng 3, 4: đan lên

Cách đan 4 hàng này sẽ tạo ra mẫu garter kép. Lặp lại 4 hàng này thêm 5 lần, kết thúc hàng thứ 4.

Bắt đầu với mặt trái, đan mũi garter đơn (cách đan xuống ở tất ở các mặt) và tăng một mũi khi kết thúc hàng tiếp theo và cứ 4 hàng sau đó thì tăng 1 mũi cho đến khi tăng được 4 (5, 6, 7, 8). Sau đó cứ 6 hàng tăng 1 mũi  cho đến khi được 79(85:91:97:103) mũi. Đan tiếp (không tăng mũi nữa) cho đến khi đạt chiều dài 25(26:27:28:29)cm, tính từ đầu, kết thúc ở mặt trái

Chiết theo phương pháp đan raglan.

Chiết 4 mũi ở đầu 2 hàng đan tiếp theo. Số mũi lúc này còn lại là 71 (77, 81, 89, 95) mũi

Đan xuống theo mẫu 1 hàng

Hàng tiếp theo (mặt trái): P2, p2tog, đan lên đến 4 mũi cuối, p2tog tbl, p2.

Lặp lại hai hàng cuối này thêm 15 (17, 19, 21, 23) lần nữa, số mũi lúc này là 39 (41, 43, 45, 47) mũi

Đan lên 3 hàng tiếp theo

Hàng tiếp theo (mặt trái): P2, p2tog, đan lên đến 4 mũi cuối, p2tog tbl, p2.

Lặp lại 4 hàng cuối này thêm 8 (9, 10, 11, 12) lần nữa.

Đan lên hai hàng tiếp theo, kết thúc hàng đan ở mặt trái

Đan cổ áo

Với mặt phải, đan lên 38 (41, 44, 47, 50) mũi của thân trước phải, 21 mũi của tay phải, 39 mũi của lưng áo, 21 mũi tay trái, và 38 mũi thân trước trái. Tổng cộng 157 (167, 177, 187, 197) mũi

Hàng 1 (mặt trái): đan xuống

Hàng 2: đan xuống

Hàng 3 và 4: đan lên

Lặp lại 4 hàng này 6 (6, 7, 7, 8) lần nữa

Chiết hết ở mặt trái của cổ áo.

Khâu hoàn thành

Dùng kim khâu len khâu đường nối tay áo (xem phần lưu ý đầu bài). sau đó nối đến đường nối phía dưới cánh tay, nối đường raglan (xem phần lưu ý) để hoàn thành áo

Chúc các bạn thành công!
Áo khoác mũi garter đan siêu đơn giản
Đánh giá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here