Giầy có quai siêu dễ thương cho bé

0
3435

Cho bé từ 06 tháng đến 1 tuổi.

Kí hiệu

  • k: đan xuống
  • p: đan lên
  • m1: tạo thêm một mũi
  • k2tog: đan 2 mũi một lúc
  • yo: vòng sợi len lên trên

Nguyên liệu đan giầy có quai

  • 2 cuộn len sợi mềm khác màu (nếu muốn cải màu)
  • Que đan size 2.5
  • Kim khâu

Cách đan giầy có quai

Bắt 37 mũi đan.

Hàng 1: đan xuống hết hàng

Hàng 2: k1, m1, k17, m1, k1, m1, k17, m1, k1

Hàng 3: đan xuống hết hàng

Hàng 4: k2, m1, k17, m1, k3, m1, k17, m1, k2

Hàng 5: đan xuống hết hàng

Hàng 6: k3, m1, k17, m1, k5, m1, k17, m1, k3

Hàng 7: đan xuống hết hàng

Hàng 8: k4, m1, k17, m1, k7, m1, k17, m1, k4

Hàng 9 đến 17: đan xuống (nếu muốn cải màu hàng 14-15 bạn có thể đan màu khác)

Hàng 20: k11, chiết 23 mũi, k11

Đan chiếc bên trái

Hàng 21: k11, bắt thêm 14 mũi đan

Hàng 22: đan xuống

Hàng 23: k22, k2tog, yo, k1

Hàng 24: đan xuống hết

Hàng 25: chiết hết

Phần còn lại: hàng 21-24 đan xuống, hàng 25 chiết hết

Đan chiếc bên phải

Hàng 21-24 đan xuống, hàng 25 chiết hết

Phần còn lại:

Hàng 21: k11, bắt thêm 14 mũi đan

Hàng 22: đan xuống

Hàng 23: k22, k2tog, yo, k1 (tạo khuy)

Hàng 24: đan xuống hết

Hàng 25: chiết hết

Sau khi xong ta được kết quả như hình

image

Khâu viền lại và đơm cúc

image

Giầy có quai siêu dễ thương cho bé
3.5 / 5.0 ⨳2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here