Các mẫu đan đẹp 7 – sự quyến rũ của đường viền

0
168

Bạn sẽ yêu ngay các mẫu đan đẹp này từ cái nhìn đầu tiên, các mẫu này sẽ đẹp tuyệt nếu nằm trên gấu áo, gấu tay áo, hay viền khăn của bạn.

Các kí hiệu trong bài viết các bạn có thể xem thêm ở đây

Xem thêm các mẫu đan đẹp họa tiết lá ở đây

Mẫu đan đẹp 1: Lá rơi

Bắt 12 mũi. Mẫu gồm 8 hàng đan như sau:

mau dan dep la roi
mẫu lá rơi

Hàng 1:(mặt phải) yo, k1, yo, k2, (k2tog) 2 lần, k2, yo, k2tog,k1

Hàng 2 và các hàng chẵn tiếp theo: đan lên hết hàng

Hàng 3: yo, k3, yo, k1, (k2tog) hai lần, k1, yo, k2tog.

Hàng 5: yo, k5, yo, (k2tog) hai lần, yo, k2tog, k1.

Hàng 7: yo, k3, k2tog, k2, yo, k2tog, yo, k2tog, k1.

Hàng 8 đan lên hết hàng

Mẫu đan đẹp 2: lá mùa thu

Bắt 6 mũi. Mẫu đan gồm 16 hàng (lặp đi lặp lại để đạt được độ dài như mong muốn) như sau:

Mau dan dep la mua thu
Mẫu lá mùa thu

Hàng 1(mặt phải): k3, yfwd, k1, yfwd, k2 (8 mũi)

Hàng 2: p6, kfb, k1 (9 mũi)

Hàng 3: k2, p1, k2, yfwd, k1, yfwd, k3 (11 mũi)

Hàng 4: p8, kfb, k2 (12 mũi)

Hàng 5: k2, p2, k3, yfwd, k1, yfwd, k4 (14 mũi)

Hàng 6: p10, kfb, k3 (15 mũi)

Hàng 7: k2, p3, ssk, k5, k2tog, k1 (13 mũi)

Hàng 8: p8, kfb, p1, k3 (14 mũi)

Hàng 9: k2, p1, k1, p2, ssk, k3, k2tog, k1 (12 mũi)

Hàng 10: p6, kfb, k1, p1, k3 (13 mũi)

Hàng 11: k2, p1, k1, p3, ssk, k1, k2tog, k1 (11 mũi)

Hàng 12: p4, kfb, k2, p1, k3 (12 mũi)

Hàng 13: k2, p1, k1, p4, sl1, k2tog, psso, k1(10 mũi).

Hàng 14: p2tog, chiết 3 mũi, k1, p1, k3 (6 mũi)

Mẫu đan đẹp 3: sóng vỗ

mau dan  dep song vo
mẫu hình sóng

Bắt 14 mũi đan

Hàng 1: (mặt trái: p12, k)

Hàng 2: sl1, k1, yo, k2tog, yo, k1, yo, ssk, (yo, k2tog) hai lần, k2tog, k1.

Hàng 3: k3, p11, k2.

Hàng 4: sl1, k1, (yo,k2tog) hai lần, (k1, yo) hai lần, k2tog, k1, yo, k2tog, yo hai lần, k2tog, k1

Hàng 5: k3, p13, k2

Hàng 6: sl1, k1, (yo, k2tog) hai lần, k2, yo, k1, yo, k2tog, k2, yo, k2tog, yo hai lần, k2tog, k1.

Hàng 7: k3, p15, k2.

Hàng 8: sl1, k1, (yo,k2tog) hai lần, k3tog, yo, k1, yo, k2tog, k3, yo, k2tog, yo hai lần, k2tog, k1.

Hàng 9: k3, p15, k2

hàng 10: sl1, k1, yo, k3tog, yo, sl1, k2tog, psso, k1, yo, k9.

Hàng 11: chiết 4 mũi, p11, k2

Lặp lại từ hàng 2-11 để có chiều dài mong muốn.

Mẫu đan đẹp 4: Hoa chuông xanh

mau dan hoa chuong xanh
mấu hình hoa chuông xanh

Bắt số mũi là bội của 12 +3 (thử 51 mũi)

Hàng 1: p3, *k9,p3* lặp *-* cho đến hết

Hàng 2: k3, *p9,k3 lặp lại từ * cho đến hết.

Hàng 3: p3, *yb,sl1,k1, psso, k5, k2tog, p3* lặp *-* cho đến hết hàng

Hàng 4: k3, *p7, k3* lặp *-* cho đến hết hàng

Hàng 5: p3, *yb, sl1, k1, psso, k3, k2tog, p3* lặp lại *-* cho đến hết hàng

Hàng 6: k3, *p3, k3* lặp lại *-* đến hết hàng

Hàng 7: p3, *yb, sl1, k1, pssö, k1, k2tog, p3,* lặp lại *-* đến hết hàng

Hàng 8: k3, *p3, k3* lặp lại *-* đến hết hàng.

Hàng 9: p3, *yb, sl1, k2tog, psso, p3* lặp lại *-* cho đến hết hàng.

Hàng 10: k3, *p1, k3* lặp lại *-* đến hết hàng

Hàng 11: p3, *k1, p3* lặp lại *-* đến hết hàng.

Hàng 12: như hàng 10.

Lặp lại 12 hàng này cho đến khi có độ dài mong muốn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây