Mẫu đan đẹp 4

0
7802

Ở bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu đan nổi gân.

Kí hiệu sử dụng

  • k đan xuống
  • p đan lên
  • c3bp:trượt 1 mũi sang que đan tam và giữ ở phía sau, k2, p1 từ que đan tạm
  • c3fp: trượt 2 mĩ sang que đan tạm và giữ ở phía trước, p1, k2 từ que đan tạm

Mẫu đan 1: mẫu đường chéo xen kẽ

maudandep22

Với 9 mũi đan

Hàng 1 (mặt trái): k3, p6

Hàng 2: c4fp, (trượt 3 mũi sang que đan tạm và giữ ở phía trước, p1, sau đó k3 từ que đan tạm) k2, p3

Hàng 3 và tất cả các hàng xen kẽ: đan xuống tất cả các mũi và đan lên tất cả các mũi theo các hàng đan trước đó

Hàng 4: p1, c4fp (cách đan như hàng 2), k1, p3

Hàng 6: p2, c4fp như hàng 2, k3

Hàng 8: p3, k2, c4bp (trượt 1 mũi sang que đan tạm và giữ ở phía sau, k3, sau đó đan lên 1 mũi từ que đan tam).

Hàng 10: p3, k1, c4bp như hàng 8, p1

Hàng 12: k3, c4bp như hàng 8, p1

Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 12

Mẫu đan 2: mẫu vặn thừng nổi gân

maudandep21

Với 6 mũi đan

Hàng 1 (mặt phải): k2, p2, k2,

Hàng 2, 4, 6: p2, k2, p2

Hàng 3, 5: đan như hàng 1

Hàng 7: trượt hai mũi sang que đan tạm thứ nhất và giữ ở phía trước, trượt 2 mũi tiếp sang que đan tạm thứ 2 và giữ ở phía sau, k2, sau đó p2 từ que tạm thứ 2, k2 từ que tạm thứ nhất.

Hàng 8: đan như hàng 1

Lặp từ hàng 1 đến hàng 8

Mẫu đan 3: mẫu vặn thừng trang trí

maudandep24

Với 13 mũi đan

Hàng 1 và 3 (mặt phải): p4, k5, p4

Hàng 2 và 4: k4, p5, k4

Hàng 5: p4, trượt 3 mũi sang qua đan tạm và giữ ở phía sau, k2, trượt lại mũi cuối ở que phải sang que trái và đan lên mũi này, k2 từ que đan tạm, p4

Hàng 6 và tất cả các hàng xen kẽ: đan xuống tất cả các mũi đan xuống và đan lên tất cả các mũi đan lên

Hàng 7: p3, c3bp, k1, c3fp, p3

Hàng 9:p2, c3bp, k1, p1, k1, c3fp, p2

Hàng 11: p1, c3bp, k1, (p1, k1) hai lần, c3fp, p1

Hàng 12: đan như hàng 6

Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 12

Mẫu đan 4: mẫu vặn thừng họa tiết

maudandep23

Với 9 mũi đan họa tiết

Hàng 1 (mặt phải): p4, k1, p4

Hàng 2 và tất cả các hàng xen kẽ: đan xuống với các mũi đan xuống và đan lên với các mũi đan lên như đã đan trước đó

Hàng 3: p2, k1, (p1, k1) hai lần, p2

Hàng 5, 7, 9, và hàng 11: k1, (p1, k1) 4 lần

Hàng 13: trượt 6 mũi sang que đan tạm và giữ ở phía sau, k1, p1, k1, sau đó (p1, k1) 3 lần từ que đan tạm

Hàng 15 và 17: đan như hàng 5

Hàng 19: đan như hàng 3

Hàng 21: đan như hàng 1

Hàng 22 đan như hàng 2

Từ hàng 1 đến hàng 22 sẽ tạo ra họa tiết này

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây