Mẫu đan đẹp 8: sự kết hợp các kiểu đan

0
208

Mình luôn nghĩ: mẫu đan là yếu tố qua trọng để tạo nên một chiếc áo đẹp, khăn đẹp, mũ đẹp…Và ngày càng có nhiều các mẫu đan được sáng tạo bởi các designer. Họ kết hợp nhiều kiểu đan để cho ra mẫu mới.

Các kí hiệu sử dụng trong bài viết các bạn xem thêm ở đây

Xem các mẫu đan đẹp khác các bạn xem ở đây

Sự kết hợp của mũi garter và các mũi vắt len

mẫu kết hợp mũi garter và lace
mẫu kết hợp mũi garter và mũi vắt len

Mẫu đan này rất phù hợp để đan khăn dáng dài hoặc đan áo.

Bắt số mũi là bội số của 16+2 mũi (2 mũi cho phần viền hai bên)

Hàng 1 (mặt phải): k1,(skp, yo) 4 lần, k8, k1.

Hàng 2 và các hàng chẵn sau đó: p1, k8, p8, p1.

Hàng 3,5,7: đan giống hàng 1

Hàng 9: k1, k8, (yo, k2tog) 4 lần, k1.

Hàng 11, 13, 15: đan giống hàng 9.

Sự kết hợp của mũi brioche với mẫu tạo dáng lá

mẫu đan kết hợp mũi brioche với mẫu tạo dáng lá
mẫu đan kết hợp mũi brioche với mẫu tạo dáng lá

Mẫu này rất phù hợp để đan áo cardigan hoặc áo cổ lọ

Bắt số mũi là bội của 14 (7 mũi được đan theo mẫu brioche, và 7 mũi đan mẫu tạo dáng lá cây) + 2 mũi cho phần viền 2 bên và đan cụ thể như sau:

Hàng 1: k1, (yo, sl1, k1) 3 lần, yo, sl1, k2, (trên cùng 1 mũi đan: k1, yo,k1), k1, (trên cùng 1 mũi đan: k1, yo,k1), k2, k1.

Hàng 2: p1, p2, sl7, p2, k2tog, (yo, k2tog) 3 lần, p1.

Hàng 3: k1, (yo, sl1, k1) 3 lần, yo, sl1, sl2 sang que đan tạm giữ ở phía sau, k3tog tbl (là 3 mũi đã đan trên cùng 1 mũi ở hàng 1), k2 mũi từ que đan tạm, k1, sl3 mũi sang que đan tạm, k2, k3tog mũi từ que đan tạm, k1.

Hàng 4: p1, p7, k2tog, (yo, k2tog) 3 lần, p1.

Đan từ hàng 1-4 thêm 2 lần nữa.

Tiếp theo đổi vị trí kiểu đan brioche và đan lá cho nhau

Hàng 5: k1, k2, (trên cùng 1 mũi đan: k1, yo,k1), k1, (trên cùng 1 mũi đan: k1, yo,k1), k2, (yo, sl1, k1) 3 lần, yo, sl1, k1

Hàng 6: k1, k2tog, (yo, k2tog) 3 lần, p2, sl7, p2, p1

Hàng 7: k1, sl2 sang que đan tạm giữ ở phía sau, k3tog tbl (là 3 mũi đã đan trên cùng 1 mũi ở hàng 1), k2 mũi từ que đan tạm, k1, sl3 mũi sang que đan tạm, k2, k3tog mũi từ que đan tạm, (yo, sl1, k1) 3 lần, yo, sl1, k1

Hàng 8: k1, k2tog, (yo, k2tog) 3 lần, p7, p1.

Đan từ hàng 5-8 thêm hai lần nữa.

Lặp lại phần hướng dẫn ở trên cho đến khi đạt độ dài mong muốn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây