Một số mẫu gấu áo đẹp biến thể RIB 1×1 (tiếp)

0
25

Có thể hai mẫu đan gấu áo dưới đây sẽ mất nhiều thời gian của bạn, nhưng khi lên thành áo bạn sẽ bất ngờ về độ đẹp của nó. Lưu ý mẫu này chỉ phù hợp với len sợi mảnh, dùng que đan nhỏ

Mẫu RIB 1×1 xoắn kết hợp hoa văn hình lá

rib 1x1 xoắn và hoa văn hình lá
Rib 1×1 xoắn kết hợp mẫu hoa văn hình lá

Bắt số mũi là bội của 8 -1. Mẫu này đan 15 mũi

Hàng 1: (k1 tbl, p1) 4 lần, k3tog, yo, k1, yo, sk2p.

Hàng 2: p1, yo, p3, yo, p1, (k1, p1 tbl) 4 lần,

Lặp lại hàng 1 và 2 cho đến khi đạt chiều dài mong muốn

Mẫu đan Rib 1×1 xoắn kết hợp tăng giảm mũi.

rib 1x1 kết hợp tăng giảm mũi
mẫu rib 1×1 xoắn kết hợp tăng giảm mũi

Bắt số mũi là bội của 17 + 1

Hàng 1 (mặt phải): *(yo, skp) 2 lần, p9, (k2tog, yo) 2 lần*, p1, lặp lại *_*.

Hàng 2: *p4, k9, p4*, k1, lặp lại *_*.

Hàng 3: *k1 tbl, (yo, skp) 2 lần, p7, (k2tog, yo) 2 lần, k1 tbl*, p1, Lặp lại *_*

Hàng 4: *p1 tbl, k1, p3, k7, p3, k1, p1 tbl*, k1, lặp lại *_*.

Hàng 5: k1 tbl, p1, *(yo, skp) 2 lần, p2, móc 5 mũi từ lỗ phía dưới 3 hàng, p2 , (k2tog, yo) 2 lần*, (p1, k1 tbl) 2 lần, lặp lại *_*, p1, k1 tbl.

Hàng 6: p1 tbl, k1, *p4, k2, p5 (5 mũi móc thêm), k2, p4*, (k1, p1 tbl) 2 lần, k1, lặp lại *_*, k1, p1 tbl.

Hàng 7: k1 tbl, p1, k1 tbl, *(yo, skp) 2 lần, p1, trượt 2 mũi như là k2tog, đan k3tog, vắt 2 mũi trượt qua mũi đan, p1, (k2tog, yo) 2 lần*, k1 (tbl, p1) 3 lần, k1 tbl, lặp lại *_*, k1 tbl, p1, k1tbl.

Hàng 8: (p1 tbl, k1) 2 lần, p3, k3, p3, (k1, p1tbl) 4 lần, k1, p3, k3, p3, (k1, p1 tbl) 2 lần.

Hàng 9: (k1 tbl, p1) 2 lần, *(yo, skp) 2 lần, p1, (k2tog, yo) 2 lần*, (p1, k1 tbl) 4 lần, p1, lặp lại *_*, (p1, k1 tbl) 2 lần.

Hàng 10: (p1 tbl, k1) 2 lần, p4, k1, p4, (k1, p1tbl) 4 lần, k1, p4, k1, p4, (k1, p1 tbl) 2 lần.

Hàng 11: (k1 tbl, p1) 2 lần, k1 tbl, yo, skp, yo, s2kp, yo, k2tog,yo, (k1tbl, p1) 5 lần, k1 tbl, yo, skp, yo, k3tog, yo, k2tog,yo, (k1 tbl, p1) 2 lần, k1 tbl.

Hàng 12: (p1 tbl, k1) 3 lần, p2, k1, p2, (k1, p1 tbl) 6 lần, k1, p2, k1, p2, (k1, p1tbl) 3 lần.

Hàng 13: (k1 tbl, p1) 3 lần, yo, skp, p1, k2tog, (p1, k1 tbl) 6 lần, p1, yo, skp, p1, k2tog, yo, (p1, k1 tog) 3 lần.

Hàng 14: (p1 tbl, k1) 3 lần, p2, k1, p2, (k1, p1 tbl) 6 lần, k1, p2, k1, p2, (k1, p1 tbl) 3 lần.

Hàng 15: (k1 tbl, p1) 3 lần, k1 tbl, yo, sk2p, yo, (k1 tbl, p1) 7 lần, k1tbl, yo, k3tog, yo, (k1 tbl, p1) 3 lần, k1 tbl.

Hàng 16: *p1 tbl, k1, lặp từ * đến hết.

Hàng 17: *k1 tbl, p1, lặp từ * đến hết.

Hàng 18: giống hàng 16

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây