Áo cardigan cá tính

0
2771

Chiếc áo này phù hợp để mặc kết hợp với quần, tạo cho bạn phong cách năng động và không kém phần nữ tính, nhìn khá phức tạp nhưng đan rất dễ.

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo cardigan

  • Len 50g/180m, sợi khá nhỏ
  • Một đôi que đan 2,5mm
  • Một đôi que đan 3,5mm
  • 6 cúc áo

Test len trước khi đan

Đan 23 mũi và 32 hàng thì đo được 10x10cm khi sử dụng que 3,5mm. Sau khi các bạn kiểm tra len của các bạn thấy không được kích thước như thế này thì điều chỉnh số mũi, số hàng cho phù hợp nhé. Khi viết hướng dẫn mình viết kích thước đan hoặc số mũi ứng với size nhỏ nhất, các size áo khác mình để trong () theo thứ tự tăng dần

Kí hiệu:

Kích thước áo

kích thước 6-8 10-12 14-16 18-20
Đo sát ngực 76-81cm 86-91 97-101 107-112
Ngực áo 84 92 100 110
chiều dài áo 52 54 56 58
dài tay 47 48 48 48

Cách đan áo cardigan

aocardigansize

Đan phần lưng áo

Bắt 82 (94, 102, 114) mũi sử dụng que đan 2,5mm.

Hàng 1 (mặt phải): k2, *p2, k2 lặp từ * đến hết hàng

Hàng 2: p2, *k2, p2 lặp từ * đến hết hàng.

Đan hai hàng này cho đến khi đo được chiều dài 3 cm, tăng hai mũi ở hàng cuối nếu bạn đan cho size s và size L. số mũi lúc này là 84 (94, 104, 114) mũi

Đổi sang que đan 3.5mm và bắt đầu đan xuống 1 hàng, tiếp tục với cách đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được 8cm. Ở mặt phải tiếp theo đan như sau:

Hàng tăng mũi: k2, inc 1, đan cho đến đến 2 mũi cuối, inc 1, k2

lặp lại hàng này 12 (14, 12, 14) hàng 1 lần, cho đến khi lặp lại 4 (5, 6, 5) lần, sau đó lặp lại hàng này 10 (0,0,0) hàng 1 lần, cho đến khi lặp được 2 (0,0,0) lần. Số mũi lúc này là 98 (108, 118, 128) mũi

Sau hàng tăng mũi cuối cùng lúc này là 98 (108, 118, 128) mũi. Tiếp tục đan xuống ở mặt phải đan lên ở mặt tría cho đến khi đo được chiều dài là 33 (34, 34, 35) cm

Phần nách áo

Chiết 3 mũi ở đầu 2 (2, 4, 4) hàng tiếp theo , sau đó 2 mũi ở đầu 2 (4, 2, 6) hàng tiếp theo. Số mũi lúc này còn lại là 88 (94, 102, 104) mũi

Hàng tiếp theo (mặt phải): k2, k2tog, đan đến 4 mũi cuối, sl 1, l1. psso, k2  (giảm 2 mũi)

Lặp lại hàng này 4 hàng 1 lần, cho đến khi được 4 (3, 4, 3) lần. Số mũi còn lại là 78 (86, 92, 96) mũi. Tiếp tục đan lên ở mặt trái, đan xuống ở mặt phải cho đến khi đo được chiều dài 50 (52, 54, 56) cm thì chuyển sang đan vai và cổ cho thân sau

Phần vai và cổ áo của thân sau

Chiết 5 (5, 6, 6 ) mũi ở đầu 6 (2, 6, 4) hàng tiếp theo, sau đó 0 (6, 0, 7) mũi ở đầu 0 (4, 0, 2) hàng tiếp theo, khi còn 48 (52, 56, 58) mũi. 5 (6, 7, 7) mũi cho mỗi bên vai và 38 (40, 42, 44) mũi cổ áo

Đan thân trước bên phải

Đan như phần thân sau cho đến khi đo được 8 cm. số mũi lúc nào là 84 (94, 104, 114) mũi

Hàng tiếp theo (mặt phải): chiết hai mũi, đan đến hai mũi cuối, inc 1, k2. còn 83 (93, 103, 113)

Giảm một mũi ở đầu hàng của tất cả các hàng ở mặt phải 54 (63, 71, 77) lần, sau đó cứ ở đầu hàng thứ 4 thì giảm 1 mũi, lặp lại như thế 5 (2, 0, 0) lần. Đồng thời, cứ 12 hàng thì tăng 1 mũi ở cuối hàng (tăng theo cách đan inc 1 đã hướng dẫn), thực hiện 4 (5, 6, 5) lần như thế, sau đó 10 hàng tăng 1 mũi thêm 2 (0,0,0) lần nữa. Đồng thời với việc đan 33 (34, 34, 35) cm còn lại thì đan phần nách áo như sau:

Phần nách áo

Chiết 3 mũi ở đầu 1 (1,2,2) hàng mặt trái tiếp theo , sau đó chiết 2 mũi ở đầu 1 (2,1,3) hàng mặt trái tiếp theo nữa

Hàng tiếp theo (mặt phải): đan xuống cho đến 4 mũi cuối cùng, sl1, k1, psso, k2

Lặp lại cách giảm mũi này ở các mặt phải tiếp theo thêm 4(3, 4, 3) lần. Số mũi còn lại sau giảm là 20 (22, 25, 25) mũi.

Sau hàng giảm cuối cùng của phần cổ áo , đan tiếp mà không thêm bớt mũi cho đến khi đo được chiều dài 50 (52, 54, 56) cm. chuyển sang đan phần vai

Phần vai áo

Chiết 5 (4, 6, 6) mũi ở đầu hàng các mặt trái áo 4 (1, 3, 3) lần, sau đó chiết 0 (6, 7, 7) mũi 0 (3, 1, 1) lần.

Đan thân trước bên trái

Đan giống như phần lưng áo cho đến khi đo được 8cm. Số mũi là 84 (94, 104, 114) mũi

Hàng tiếp theo (mặt trái): chiết 2 mũi, đan lên đến hai mũi cuối, inc1, k2

Giảm 1 mũi ở cuối mỗi hàng mặt phải 54 (63, 71, 77) lần, sau đó ở cuối 4 hàng lại thực hiện giảm 1 mũi, giảm như thế 5 (2, 0, 0) lần. Đồng thời tăng 1 mũi ở đầu hàng thứ 11 và cứ 12 hàng tiếp theo thì tăng 1 cho đến khi tăng được 3 (4, 5, 4) lần và sau đó cứ 10 hàng thì tăng 1 mũi , tăng 2 (0,0,0) lần. Đồng thời, với việc đan cho đến khi có độ dài 33 cm thì đan phần nách áo như sau:

Phần nách áo

Chiết 3 mũi ở đầu 1 (1, 2, 2) hàng mặt phải tiếp theo, sau đó 2 mũi ở đầu 1 (2, 1, 3) hàng mặt phải tiếp theo nữa

Đan 1 hàng mặt trái mà không chiết

Hàng tiếp theo (mặt phải): k2, k2tog, đan xuống đến hết. Lặp lại hàng giảm này ở mỗi hàng mặt phải tiếp theo 4 (3, 4, 3) lần. Còn 20 (22, 25, 25) mũi.

Sau hàng giảm cuối cùng phần cổ áo, tiếp tục đan mà không tăng giảm mũi cho đến khi đo được chiều dài 50 (52, 54, 56) cm

Phần vai áo

Chiết 5 (4, 6, 6) mũi ở mỗi đầu hàng mặt phải 4 (1, 3, 3) lần, sau đó chiết 0 (6, 7, 7) mũi, 0(3, 1,1) lần

Đan phần tay phải

aocardigan1

Đoạn đan theo kiểu hai mũi xuống và 2 mũi lên thứ nhất

Bắt 35 mũi sử dụng que đan 2.5mm

Hàng 1: k3, (p2, k2) cho đến cuối hàng. Tiếp tục đan kiểu hai mũi xuống, 2 mũi lên để tạo gấu áo phù hợp với hàng 1 đã đan, đan cho đến khi đo được 2 cm

Bắt thêm 15 (19,19, 23) mũi đan trên cùng que đan nhưng riêng biệt với 35 mũi đã đan bằng cách dùng cuộn len thứ 2

Hàng 1: K3, (p2, k2) cho đến hết hàng.

Và tiếp tục đan theo mẫu đan hai mũi xuống, hai mũi lên cho đến khi đo được độ dài 2 cm

**Đổi sang que đan 3.5mm để đan 10 hàng tiếp theo kiểu đan xuống mặt phải, đan lên mặt trái với cả hai phần tổng cộng 50 (54, 54, 58) mũi. Sau đó chuyển sang que riêng

Đoạn đan hai mũi xuống, hai mũi lên thứ 2

Bắt 50 (54, 54, 58) mũi đan sử dụng que 2.5mm, đan hai mũi xuống, hai mũi lên khoảng 3.5cm. Đặt que đan với các mũi đan ở đoạn đan thứ nhất đằng sau que đang đan hiện tại. Dùng que đan 3.5mm để đan xuống cùng 1 một lúc (đan 1 mũi ở đoạn 1, 1 mũi đoạn hai để thành 1 mũi)

Đan 50 mũi này với đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái 4 hàng sau đó rời sang que đan riêng

Đoạn đan hai mũi xuống, hai mũi lên thứ 3

Bắt 50 mũi (54, 54, 58)mũi sử dụng que đan 2.5mm, đan hai xuống, hai mũi lên cho đến khi đo được chiều dài 1.5cm.

Đặt que đan của đoạn 2 phía dưới que đan hiện tại, dùng que 3.5mm đan xuống cùng 1 lúc (1 mũi đoạn 3, 1 mũi đoạn 2) để được 50 (54, 54, 58) mũi. Sau đó chuyển sang kiểu đan, đan xuống với mặt phải, đan lên với mặt trái đến khi đo được 3cm kể từ khi đan kiểu đan này.

Hàng tiếp theo (tăng mũi mặt phải): k2, inc1, đan tiếp cho đến hai mũi cuối, inc 1, k2

Lặp lại hàng tăng mũi này cứ 14 (14, 10, 10) hàng 1 lần và lặp khoảng 6 (2, 10, 2) lần, sau đó cứ 12 (12, 8, 8)hàng tiếp theo lại lặp lại hàng tăng mũi này và lặp khoảng 2 (7, 2, 12) lần. Số mũi sau khi lặp là 68 (74, 80, 88) mũi

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái mà không tăng mũi nữa cho đến khi đo được chiều dài là 41 (42, 42, 42) cm từ đầu đoạn đan xuống với mặt phải, đan lên với mặt trái.

Phần vai áo

Chiết đầu mỗi hàng như sau: 3 mũi 2(2, 2, 4) lần, 2 mũi  (4, 6, 6) lần, 1 mũi 34(28,32, 30) lần, 2 mũi 2 (6,2,4) lần, 3 mũi 2 (2, 4, 4) lần cho đến khi còn 14 mũi

Phần tay trái

Đoạn đan 1

Bắt 15 (19, 19, 23) mũi dùng que số 2.5 mm

Hàng 1 k3, (p2, k2) cho đến cuối hàng. Tiếp tục đan theo mẫu 2 mũi xuống hai mũi lên (chú ý theo hàng 1 này nhé) cho đến khi đo được chiều dài 2cm

Bắt thê 35 mũi cùng que đan, nhưng riêng rẽ với 15 (19, 19, 23) mĩ này, sử dụng cuộn len thứ 2

Hàng 1: k3, (p2, k2) đến hết hàng, tiếp tục đan hàng tiếp theo theo mẫu hai mũi xuống, hai mũi lên tương ứng với hàng 1 này cho đến khi đo được độ dài là 2cm

Đan tiếp như phần tay phải từ phần ** nhé

Đan viền thân trước bên phả và phần nửa cổ áo thân sau

Bắt 169 (177, 185, 193) mũi đan sử dụng que 2.5mm

Hàng 1: p2, (k2, p2) đến hết hàng

Hàng 2: k2, (k2, p2) đến hết hàng.

Tiếp tục cách đan như hai hàng này đồng thời thực hiện tạo dáng cho phần viền áo như sau:

* Đan 162 (170, 178, 186) mũi, sau đó quay lại.

Sl1, đan 161 (169, 177, 185) mũi, sau lại quay lại.

Đan 155 (163, 171, 179) mũi, sau đó quay lại.

Sl1, đan 154 (162, 170, 178) mũi, quay lại.

Đan 148 (156, 164, 172) mũi, quay lại

Sl1, đan 147 (155, 163, 171) mũi, quay lại.

Đan 141 (149, 157, 165) mũi, quay lại.

SL1, đan 140 (148, 156, 164) mũi, quay lại.

Đan 134 (142, 150, 158) mũi, quay lại

SL1, đan 133 (141, 149, 157) mũi

Tiếp tục các đan này (cứ 2 hàng bỏ 7 mũi không đan) thêm 12 lần nữa*, sau đó chuyển các mũi đan sang que khác (hoặc sợi len để giữ mũi, lây que đan đan tiếp viền thứ 2)

Phần viền áo cho thân trước trái và nửa thân sau

Sử dụng que đan 2.5mm bắt 169 (177, 185, 193) mũi

Hàng 1 p2, (k2, p2) cho đến cuối hàng

Tiếp tục cách đan này, đồng thời các bạn dùng cách tạo dáng cho đường viền như ở phần thân phải và nửa phần lưng áo đã hướng dẫn từ * đến * để hoàn thành phần đường viền này

Đan 1 hàng (vẫn dùng cách đan hai xuống, hai lên) để đan qua tất cả các mũi của phần đường viền và rời các mũi này sang 1 que khác

Hoàn thành áo Cardigan

Nối phần vai áo lại với nhau. Ở mặt trái của mảnh đan ghép đường viền dọc theo thân trước và nửa vòng phía cổ áo phần lưng. Nối đường biên của phần viền lại với nhau ở phần sau của cổ áo. Khâu phần tay với nách áo. Khâu phần đường biên của phần đan hai xuống hai lên của tay áo, sau đó phần dọc cánh tay. Đặt phần thân trước phải lên phần thân trước trái và khâu lại, Xem phần đường màu hồng ở hình vẽ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây