Đan áo len mini robot cho bé trai

0
9048

Chiếc áo này đan rất đơn giản. Sau đây là hướng dẫn phần đan áo

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo len mini robot cho bé trai

 • Len màu tím than (màu A)và xám nhạt (màu B) mỗi cuộn 50g/116m
 • 1 đôi que đan 3.25mm
 • 4 que đan hai đầu, 3.25mm
 • 1 đôi que đan 4mm
 • 4 que đan hai đầu, 4mm

Kiểm tra len trước khi đan

Với 22 mũi và 30 hàng đo được chiều dài là 10×10 cm khi sử dụng que 4mm. Nếu len của các bạn ngắn hoặc dài hơn các bạn cần điều chỉnh mũi và hàng để được số đo mong muốn.

Kí hiệu

 • p: đan lên
 • k đan xuống
 • k2tog: đan xuống hai mũi cùng lúc
 • p2tog: đan lên hai mũi cùng lúc
 • m1: tạo thêm 1 mũi
 • ssk: trượt 2 mũi rồi đan xuống

Kích thước áo

Hướng dẫn thực hiện đan áo cho bé trai 3 tuổi, phần trong ngoặc là phần kích thước của bé 4 tuổi và 5 tuổi

Hướng dẫn đan áo len mini robot cho bé trai

danaolenminirobot2

Phần thân sau

danaolenminirobot1

Bắt 70 (74, 78) mũi với que đan 3.25mm và len màu A.

Hàng 1: * k2, p2; lặp từ * đến 2 mũi cuối, k2

Hàng 2: * p2, k2; lặp từ * đến hai mũi cuối, p2

Lặp lại hàng 1 và 2 thêm 3 (5, 7) lần nữa

Chuyển sang que đan 4mm

Hàng 9: k35 (37, 39), M1, K35 (37, 39) – số mũi lúc này là 71 (75, 79)mũi

Hàng 10: đan lên hết hàng

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được chiều dài là 5 (6, 7.5) cm từ gấu áo, kết thúc với hàng ở mặt trái

Chia len màu xám nhạt thành 2 cuộn len nhỏ, bắt đầu đan theo chart mẫu (chú ý với hình rô bốt ở phần thân sau không cần tạo mắt) và phương pháp đan intarsia (các bạn search Youtube để xem thêm phương pháp này nhé) như sau

Hàng 1: k13 (15,17), đan hàng 1 của chart, k13 (15, 17).

Hàng 2: p13 (15, 17), đan hàng 2 của chart, p13 (15, 17).

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái và theo chart cho đến khi đo được chiều dài 19 (20, 21) cm, kết thúc với hàng ở mặt trái.

Đan phần nách áo

Chiết 3 (4, 4) mũi, đan xuống đến hết hàng – số mũi là 68 (71, 75) mũi

Chiết 3 (4, 4) mũi , đan lên đến hết hàng – số mũi còn là 65 (67, 71) mũi

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái và theo chart, cho đến khi đo được chiều dài 32 (33, 34) cm, kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Chiết 20 (21, 22) mũi ở phần vai áo, đặt đánh dấu, chiết 25 (25, 27) mũi cho phần cổ thân sau, đánh dấu, chiết 20 (21, 22) mũi còn lại cho phần vai.

Đan thân trước

Bắt 70 (74, 78) mũi dùng que 3.25mm và len A

Hàng 1: * k2, p2; ;lặp lại từ * đến 2 mũi cuối, k2

Hàng 2: *p2, k2; Lặp từ * đến 2 mũi cuối, p2

Lặp hàng 1 và 2 thêm 3 (5, 5) lần nữa

Chuyển sang que đan 4mm

Hàng 13: k35 (37, 39), m1, K35 (37, 39) – Số mũi là 71 (75, 79) mũi

Hàng 14: đan lên hết hàng

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được chiều dài 5(6, 7.5)cm  thì kết thúc với hàng ở mặt trái.

Giống như phần thân sau, sử dụng phương pháp đan intarsia để đan theo chart như sau

Hàng 1: k13 (15, 17), đan hàng 1 của chart, k13 (15, 17)

Hàng 2: P13 (15, 17), đan hàng 2 của chart, p13 (15, 17)

Tiếp tục đan theo chart cho đến khi đo được chiều dài 19 (20, 21)cm, kết thúc với hàng ở mặt trái.

Đan phần nách áo

Chiết 3 (4, 4) mũi, đan xuống hết hàng – 68 (71, 75) mũi

Chiết 3 (4, 4) mũi, đan lên hết hàng – 65 (67, 71) mũi

Tiếp tục đan theo chart cho đến hết chart. Đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được chiều dài 26 (27, 28)cm, kết thúc với hàng đan ở mặt trái

Đan phần cổ áo

Hàng 1: k27 (27, 28), quay lại.

Hàng 2: chiết 2 mũi, đan lên cho đến hết – số mũi lúc này là 25 (25, 26) mũi

Hàng 3: Đan xuống đến 3 mũi cuối, k2tog, k1

Hàng 4: p1, p2tog, đan lên đến hết hàng

Hàng 5: đan xuống đến 3 mũi cuối, k2tog, k1

Hàng 6: p1, p2tog, đan lên đến hết hàng

Hàng 7: đan xuống đến 3 mũi cuối, k2tog, k1 – số mũi còn lại là 20 (20, 21) mũi

Hàng 8: đan lên hết hàng

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được chiều dài 32 (33, 35) cm, kết thúc với hàng mặt phải.

Chiết hết

Với mặt phải, và len A, nối vào đan phần cổ áo

Hàng 1: chiết 11 (13, 15) mũi, đan xuống hết hàng

Hàng 2: đan lên hết hàng

Hàng 3: chiết 2 mũi, đan xuống đến hết

Hàng 4: đan lên đến 3 mũi cuối, p2tog tbl, p1 -24 (24, 25) mũi.

Hàng 5: k1, ssk, đan xuống đến hết hàng – 23 (23, 24) mũi.

Hàng 6: đan lên đến 3 mũi cuối, p2tog tbl, p1

Hàng 7: k1, ssk, đan xuống đến hết

Hàng 8: đan lên đến 3 mũi cuối, p2tog tbl, p1 – 20 (20, 21)

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được 32 (33, 35)cm, kết thúc ở mặt trái

Chiết hết

Đan tay áo (đan hai tay giống nhau)

Bắt 32 (32, 36) mũi dùng 3.25mm và len A

Hàng 1-8: *k2, p2; lặp từ * đến hết

Đổi sang que đan 4mm

Hàng 9: (k6 (6, 7), M1) 4 lần, k8 (8,8) – số mũi còn lại 36 (36, 40) mũi.

Hàng 10: đan lên hết hàng

Hàng 11: đan xuống hết hàng.

Hàng 12: đan lên hết hàng

Đổi sang len B và tiếp tục đan 4 hàng sọc xen kẽ màu A và B cho đến khi được 17 (19, 19) cm, đồng thời đan như sau

Hàng 13 (hàng tăng mũi): k1, m1, đan xuống đến mũi cuối, m1, k1. tăng 2 mũi

Đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, lặp lại hàng tăng mũi ở tất cả các hàng xen kẽ cho đến khi có được 46 (46, 50) mũi, và lặp lại hàng tăng này 4 hàng 1 lần cho đến khi có 62 (62, 66) mũi

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái mà không tăng mũi cho đến khi đo được chiều dài 32cm thì chiết hết

Hoàn thiện phần áo

Khâu phần vai áo với nhau

Đan phần viền cổ áo

Dùng 4 que đan hai đầu và len A, lấy 72 (76, 80) mũi quanh phần cổ áo và đan xuống hết vòng

Vòng 2: đan xuống

Đổi sang 4 que đan 3.25mm

Vòng 3-6: *k2, p2, lặp từ * đến hết

Chiết hết

Khâu phần ống tay, tay áo vào với phần thân áo để hoàn thiện áo

Vậy là chúng ta đã hoàn thành, chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây