Đan áo váy xinh xắn cho bé

0
3424

Hướng dẫn viết cho bé mới sinh, các size cho bé 3 , 6, 12 tháng trong hướng dẫn sẽ viết để trong dấu ().

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo váy

  • 2 (3, 3, 4) cuộn len 141g/222m màu hồng
  • Một đôi que đan 3.5mm và một đôi 4mm
  • 6 (7,6,7) cúc áo

Kích thước đan áo váy

  • Ngực: 42.5 (45.5, 51.5, 57)cm
  • Dài áo váy: 42 (47,53, 60)cm
  • Dài tay áo: 20.5 (21.5, 24, 25,5)cm

Test len trước khi đan để đảm bảo khi các bạn thực hiện đúng hướng dẫn sẽ cho ra sản phẩm đúng kích thước mong muốn

Với 22 mũi đan và 30 hàng đan sử dụng que 4mm theo cách đan đan xuống với mặt phải, lên với mặt trái các bạn thu được 10x10cm

Kí hiệu

  • k: đan xuống
  • p: đan lên
  • ssk: trượt hai mũi và đan xuống
  • k2tog: đan xuống hai mũi cùng lúc

Hướng dẫn đan áo váy

Phần lưng áo

Với que đan nhỏ (3.5mm) bắt 62 (68,74, 80) mũi. Đan xuống ở mặt phỉa đan lên ở mặt trái 6 hàng

Đổi sang que 4mm để đan đường viền gấu áo. Mẫu đan như sau

Hàng 1 và 3: k2, *p4, k2; lặp từ * đến hết hàng

Hàng 2 và 4: p2, *k4, p2; lặp từ * đến hết hàng

Hàng 5: đan xuống hết hàng

Hàng 6: đan lên hết hàng

Hàng 7 và 9: p3, k2, *p4, k2 lặp từ * đến 3  mũi cuối, p3

Hàng 8 và 10: k3, p2, *k4, p2; lặp từ * đến 3 mũi cuối, k3

hàng 11: đan xuống hết hàng

hàng 12: đan lên hết hàng

Lặp từ hàng 1 đến hàng 10 thêm 1 lần nữa

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái thêm 8 (10, 10, 12) hàng nữa

Đan phần eo áo

Hàng giảm mũi (mặt phải): k1, ssk, đan xuống đến 2 mũi cuối, k2tog, k1 – giảm được 2 mũi

Lặp lại hàng giảm này cứ 10 hàng 1 lần cho đến khi được 7 (7, 8, 8) lần nữa – số mũi còn lại là 46 (52, 56, 62) mũi

Tiếp tục đan cho đến khi đo được chiều dàu 32 (36, 41, 47) cm. Kết thúc ở hàng đan lên (mặt trái). Đặt đánh dấu để đánh dấu phần bắt đầu nách áo

Tiếp tục đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đo được chiều lại là 8 (9, 10, 11) cm khi điểm đặt đánh dấu, kết thúc với hàng đan lên

Đan phần cổ áo

Hàng tiếp theo (mặt phải): k16 (18, 20, 22), nối cuộn len thứ 2 và chiết 14 (16, 16, 18) mũi ở giữa, đan xuống cho đến hết

Giảm 1 mũi ở phía cổ áo ở mỗi hàng cho đến khi giảm được 3 mũi – số mũi còn lại là 13 (15, 17, 19)

Đan tiếp 2 hàng nữa (không giảm). Sau đó chiết tất cả các mũi mỗi bên vai áo

Đan phần thân trước trái

Với que đan 3.5 mm, bắt 33 (33, 39, 39) mũi. Đan xuống ở mặt phải và đan lên ở mặt trái 6 hàng

Đổi sang que đan 4mm để đan phần gấu áo, đan như sau:

Hàng 1 và 3: k2, *p4, k2; lặp từ * đến mũi cuối, k1

Hàng 2 và 4: p3, *k4, p2; lặp từ * đến hết hàng

Hàng 5: đan xuống hết hàng

Hàng 6: đan lên hết hàng

Hàng 7 và 9: p3, k2, *p4, k2 lặp từ * đến 4 mũi cuối, p4

Hàng 8 và 10: *k4, p2; lặp từ * đến 3 mũi cuối, k3

hàng 11: đan xuống hết hàng

hàng 12: đan lên hết hàng

Lặp từ hàng 1 đến hàng 10 thêm 1 lần nữa.

Với size áo cho trẻ mới sinh và size 06 tháng

Hàng giảm mũi (mặt phải): k15 (18), k2tog, đan xuống hết hàng – số mũi là 32 (38) mũi

Với size 03 và 12 tháng

Hàng tăng mũi (mặt phải): k15 (18), m1, đan xuống hết hàng – số mũi lúc này là 34 (40) mũi

Với tất cả các size

Đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái thêm 7 (9,9,11) hàng

Đan phần eo áo

Hàng giảm mũi (mặt phải): k1, ssk, đan xuống cho đến mũi cuối

Lặp lại hàng giảm này cứ 8 (10, 10, 12) hàng 1 lần cho đến khi giảm được 7 (7, 8, 8) lần – số mũi còn lại là 24 (26, 29, 31) mũi

Tiếp tục đan không giảm cho đến khi đo được chiều dài là 32 (36, 41, 47) mũi. Kết thúc với hàng ở mặt trái

Đặt dấu để bắt đầu vào phần nách áo. Tiếp tục đan xuống với mặt phải và đan lên với mặt trái thêm 6 (7,8,9) cm từ phần đánh dấu. Kết thúc với hàng ở mặt phải.

Đan phần cổ áo

Hàng giảm mũi tiếp (mặt trái): Chiết 4 (5, 6, 6) mũi , đan lên cho đến hết – số mũi lúc này là 20 (21, 23, 25) mũi

Giảm 1 mũi ở mỗi hàng phía cổ áo cho đến khi giảm (5, 3,3,3) lần, sau đó giảm 1 mũi ở những hàng khác thêm 2 (3, 3, 3) lần – số mũi là 13 (15, 17, 19) mũi

Đan tiếp 1 hàng không giảm, Chiết hết các mũi còn lại

Đan phần thân trước phải

Với que đan 3.5 mm, bắt 33 (33, 39, 39) mũi. Đan xuống ở mặt phải và đan lên ở mặt trái 6 hàng

Đổi sang que đan 4mm để đan phần gấu áo, đan như sau:

Hàng 1 và 3: k3, *p4, k2; lặp từ * đến hết hàng

Hàng 2 và 4: *k4, p2; lặp từ * đến 3 mũi cuối, p3

Hàng 5: đan xuống hết hàng

Hàng 6: đan lên hết hàng

Hàng 7 và 9:  *p4, k2 lặp từ * đến 3 mũi cuối, p3

Hàng 8 và 10: k3, p2, *k4, p2; lặp từ * đến 4 mũi cuối, k4

hàng 11: đan xuống hết hàng

hàng 12: đan lên hết hàng

Lặp từ hàng 1 đến hàng 10 thêm 1 lần nữa.

Với size áo cho trẻ mới sinh và size 06 tháng

Hàng giảm mũi (mặt phải): k15 (18), k2tog, đan xuống hết hàng – số mũi là 32 (38) mũi

Với size 03 và 12 tháng

Hàng tăng mũi (mặt phải): k15 (18), m1, đan xuống hết hàng – số mũi lúc này là 34 (40) mũi

Với tất cả các size

Đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái thêm 7 (9,9,11) hàng. Tiếp tục đan như phần thân trái cho phần eo và phần cổ áo, nhưng các bạn nhớ đảo chiều

Ví dụ

Đan phần eo áo

Hàng giảm mũi (mặt phải): đan xuống cho đến 3 mũi cuối, k2tog, k1.

Đan phần tay áo

Với que đan 4mm, bắt 32 (34, 36, 38) mĩ

Đan theo mẫu sau

Hàng 1 và 3: p3 (4, 2, 3), k2 *p4, k2; lặp từ * đến 3 (4, 2,3) mũi, p3 (4, 2, 3)

Hàng 2 và 4: k3 (4, 2, 3), p2,  *k4, p2; lặp từ * đến 3 (4, 2, 3) mũi cuối, k3 (4, 2, 3)

Hàng 5: đan xuống hết hàng

Hàng 6: đan lên hết hàng

Hàng 7 và 9: k2 (3,1,2), p4 *p2, p;  lặp từ * đến 2 (3, 1, 2) mũi cuối, p2 (3, 1, 2)

Hàng 8 và 10: p2 (3, 1, 2), k4, *p2, k4; lặp từ * đến 2 (3, 1,2) mũi cuối, p2 (3, 1, 2)

hàng 11: đan xuống hết hàng

hàng 12: đan lên hết hàng

Hàng tăng mũi (mặt phải): k1, m1, đan xuống cho đến mũi cuối, m1, k1

Tiếp tục cách đan, đan xuống với mặt phải, đan lên với mặt trái, lặp lại hàng tăng mũi này  cứ 4 (4, 4, 6, ) hàng 1 lần, lặp khoảng 5(6,7,7) lần – số mũi lúc này là 44 (48, 54, 54) mũi

Đan tiếp cho đến khi đo được 13 (14, 17, 21) mũi. Kết thúc với hàng ở mặt trái, Chiết hết

Hoàn thành

Khâu phần vai áo, phần tay áo và phần thân lại với nhau.

Đường dải áo kèm khuy ở thân trước phải

Ở mặt phải dùng que 3.5mm, lấy 88 (104, 112, 128) mũi dọc thân trước phải đến cổ áo

Hàng 1 (mặt trái): p3, *k2, p2; lặp từ * đến mũi cuối, p1

Hàng 2 (mặt phải): k3, *p2, k2; lặp từ * đến mũi cuối, k1

Hàng 3: lặp lại hàng 1

Hàng khuy áo (mặt phải): đan theo mẫu nổi gân như các hàng trước đó 23 (27, 27, 27) mũi, (yo, p2tog, đan theo mẫu nổi gân 10 (10, 14, 14) mũi) 5 (6, 5, 6) lần, yo, p2tog, đan mẫu nổi gân 3 mũi

Đan 4 hàng theo mẫu nổi gân như đã thiết lập

Chiết hết ở mặt trái.

Đan dải áo cho thân trước trái

Với mặt phải, và que đan 3.5mm, lấy 88 (104, 112, 128) mũi dọc theo viền dải áo của thân trước trái, đan theo mẫu nổi gân k2, p2 giống như thân phải nhưng không làm khuy áo, sau đó khâu cúc áo ở phần dải áo thân trái này

Đan phần cổ áo

Ở mặt phải và que đan 3.5mm, bắt đầu từ phía cổ của thân trước phải, lấy 18  (19, 21, 22) mũi, sau đó lấy 5 mũi dọc theo bên phải của cổ áo phía sau, lấy 14 (16, 16, 18) mũi ở phần lưng áo, 5 mũi ở bên trái cổ áo phía sau, 18 (19, 21, 22) mũi dọc theo cổ áo thân trước trái – thu được 60 (64, 68, 72) mũi. Đan theo mẫu nổi gân, k2, p2 cho đến khi đo được chiều dài là 6 (6, 7, 7) cm. Chiết hết

Vậy là đã hoàn thành rồi, chúc các bạn thành công!

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây