Đan găng tay len nữ- mẫu 1- hình trái tim

0
5011

Nguyên liệu và dụng cụ đan găng tay nữ

  • 2 cuộn len 50g/133m
  • bộ 4 que đan 2 đầu 3.25mm

Kích thước 

  • Chu vi tay: 18cm
  • dài: 21 cm

kí hiệu

Các kí hiệu trong bài viết các bạn xem ở đây

Hướng dẫn đan găng tay len

Chart mẫu

dangangtaytraitim1

dangangtaytraitim2

Đan tay trái

Bắt 57 mũi, chia đều sang 3 que đan (mỗi que 19 mũi), đan nối lại thành vòng, dùng sợi len khác màu để đánh dấu điểm bắt đầu vòng đan

Vòng 1: (k1 tbl, p1) 13 lần, k1 tbl, (k1 tbl, p1)15 lần

Lặp lại vòng 1 theo mẫu RIB này cho đến khi đo được chiều dài 9cm. Chú ý là có 1 chỗ đan hai lần k1 tbl ở giữa mu bàn tay đó là đường trung tâm của chart.

Chia ngón tay cái

Vòng 1: (k1 tbl, p1) 3 lần, k1 tbl, đặt sợi len đánh dấu, M1, (p1, k1 tbl) 2 lần, đặt sợi len đánh dấu, đan tiếp như mẫu RIB ở trên đến hết vòng – số mũi lúc này là 58 mũi

Vòng 2: tiếp tục đan theo mẫu RIB

Vòng 3: đan theo mẫu đến chỗ đặt sợi len đánh dấu, M1, đan cho đến hết 59 mũi

Vòng 4: lặp lại vòng 2

Bắt đầu vào đan theo chart

Vòng 1: Đan đến chỗ đặt sợi len đánh dấu, chuyển sợi len đánh dấu, M1, đan đến sợi đánh dấu tiếp theo, trượt sợi đánh dấu, đan 7 mũi theo mẫu, đặt 1 sợi len đánh dấu nữa, đan theo chart 18 mũi, đặt sợi len đánh dấu, đan đến hết – tăng 1 mũi

Tiếp tục đan theo chart theo cách đan này, đồng thời, tiếp tục đan phần ngón cái, tăng mũi ở các hàng kế đó 9 lần nữa – số mũi là 69 mũi, 16 mũi cho ngón cái giữa hai sợi len đánh dấu

Vòng 20: đan đến sợi đánh dấu, chuyển 16 mũi ngón cái sang sợi len tạm, bắt 4 mũi, đan đến hết vòng theo mẫu- số mũi là 57 mũi

Tiếp tục đan theo mẫu cho hết 26 vòng của chart – số mũi còn là 53 mũi

Tiếp tục đan theo mẫu RIB ở tất cả các mũi cho đến khi đo được chiều dài là 20.5cm thì thực hiện chiết hết như sau

Chiết 1 mũi, * chuyển mũi cuối cùng ở que dan phải sang que đan trái, bắt thêm 2 mũi , chiết 4 mũi; lặp từ *, chiết 5 mũi thay vì 4 mũi ở phần đan mũi RIB kép, ở phần giữa của mu bàn tay, sau đó lặp lại từ * đến 2 mũi cuối, bắt thêm 2 mũi và chiết hết các mũi còn lại.

Tham khảo cách chiết mũi này ở đây

Đan ngón cái

Chuyển 16 mũi từ sợi len sang 2 que đan, nối len và đan 16 mũi theo mẫu, lấy và đan xuống 6 mũi dọc theo mép hở của ngón cái , đặt sợi len khác màu đánh dấu điểm bắt đầu vòng đan – số mũi lúc này là 22 mũi

Tiếp tục đan mẫu RIB cho đến khi đo được chiều dài 4cm thì chiết hết.

Đan tay phải

Đan giống như đan tay trái cho đến phần chia ngón tay cái.

Chia ngón tay cái

Vòng 1: (k1 tbl, p1) 13 lần, k1 tbl, (k1 tbl, p1) 9 lần ,đặt sợi len đánh dấu, (k1 tbl, p1) 2 lần, M1, đặt sợi len đánh dấu, (k1 tbl, p1) 4 lần- số mũi lúc này là 58 mũi

Vòng 2: tiếp tục đan theo mẫu RIB

Vòng 3: đan theo mẫu đến chỗ đặt sợi len đánh dấu, trượt sợi len đánh dấu, đan tiếp theo mẫu đến chỗ sợ len đánh dấu tiếp theo, M1, trượt sợi len đánh dấu, đan cho đến hết 59 mũi

Vòng 4: lặp lại vòng 2

Bắt đầu vào đan theo chart

Vòng 1: đan theo chart 18 mũi, đặt sợi len đánh dấu, đan đến sợi len đánh dấu tiếp, trượt sợi len đánh dấu này, đan tiếp đến sợi len đánh dấu tiếp, M1, trượt sợi len đánh dấu, đan đến hết – tăng 1 mũi

Tiếp tục đan theo chart theo cách đan này, đồng thời, tiếp tục đan phần ngón cái, tăng mũi ở các hàng kế đó 9 lần nữa – số mũi là 69 mũi, 16 mũi cho ngón cái giữa hai sợi len đánh dấu

Vòng 20: đan đến sợi đánh dấu thứ 3, chuyển 16 mũi ngón cái sang sợi len tạm, bắt thêm 4 mũi, đan đến hết vòng theo mẫu- số mũi là 57 mũi

Tiếp tục đan theo mẫu cho hết 26 vòng của chart – số mũi còn là 53 mũi

Tiếp tục đan theo mẫu RIB ở tất cả các mũi cho đến khi đo được chiều dài là 20.5cm thì thực hiện chiết hết như phần tay trái.

Chúc các bạn thành công

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây