Đan khăn và mũ họa tiết hình con nhím

0
4872

Nguyên liệu và dụng cụ đan khăn và mũ họa tiết hình con nhím

  • 1 cuộn len màu xanh bộ đội (kí hiệu màu A), 1 cuộn màu cỏ úa (B), 1 cuộn màu sô cô la (C), 1 cuộn trắng ngà (D) , 1 cuộn đỏ (E)
  • một đôi que dan 3.75mm và 1 đôi 4.5mm
  • Que móc 4mm

Kích thước khăn và mũ

Hướng dẫn đan cho bé < 3 tuổi, và bé lớn hơn 3 tuổi

Mũ:

  • Chu vi: 35 (38)cm
  • chiều dài: 16.5 (17)cm

Khăn:

Rộng: 17cm

Dài: 111.5cm

Thử len trước khi đan

Với 19 mũi đan và 24 hàng đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái dùng que 4.5mm thì thu được hình vuông 10x10cm.

Hướng dẫn đan khăn và mũ

dankhanmuhoatiet1

dankhanmuhoatiet2

Sọc màu 1

Đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, đan [2 hàng màu A, hai hàng màu B] hai lần, [2 hàng màu C, hai hàng màu B] hai lần, [2 hàng màu A, hai hàng màu B] hai lần, đan 2 hàng màu B

Lặp lại 26 hàng này cho sọc 1

Sọc màu 2

Đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, đan 4 hàng màu A, 4 hàng màu B, 4 hàng màu C, 4 hàng màu B, 4 hàng màu A, 4 hàng màu B

Lặp lại 22 hàng này cho sọc 2

Lưu ý:

  1. Sử dụng các cuộn len riêng lẻ màu A cho cho mỗi phía đường viền của khăn
  2. sử dụng cuộn len riêng lẻ cho các khối màu khi đan theo chart, nếu muốn có thể thêu các khối màu nhỏ chồng lên khăn sau khi đan.
  3. khi đổi màu, cuộn len ở mặt trái để tránh tạo các lỗ khi đan

Hướng dẫn đan mũ

với que đan 3.75mm và len màu A, bắt 80 (86) mũi (để phần len rời dài).

Hàng 1 (mặt phải): *k1, p1; lặp đến hết

Tiếp mẫu đan k1, p1 RIB này cho 7 hàng nữa.

Đổi sang que đan 4.5mm, đan hai hàng theo mẫu đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái.

Hàng tạo hình cỏ 1 (mặt phải): * len màu B, k1, len màu A, K1; lặp từ * đến hai mũi cuối, với B, k2

Hàng tạo hình cỏ 2(mặt trái): với B, p2, * với A, p1, với B, p1; lặp từ * đến hết

Bắt đầu đan theo chart

Hàng 1 (mặt phải): Với len màu B, k28 (31), đan theo chart 1 6 mũi, đan chart 2 18 mũi, với B, k28 (31).

Tiếp tục đan theo mẫu như đã thiết lập, cho đến khi hoàn thành chart 1, 2

Với len màu B, đan 2 hàng đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, kết thúc với hàng ở mặt trái, giảm 1 (0) mũi ở cuối hàng – số mũi còn là 79 (86) mũi

Chiết chóp mũ

Dành cho size mũ cho trẻ > 3tuổi

Hàng giảm mũi 1 (mặt phải): (k10, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 79 mũi

Đan tiếp 1 hàng

Dành cho tất cả các size

Hàng giảm mũi 2: (k9, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 72

Đan tiếp 1 hàng

Hàng giảm mũi 3: (k8, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 65 mũi

Đan tiếp 1 hàng

Hàng giảm mũi 4: (k7, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 58 mũi

Đan tiếp 1 hàng

Hàng giảm mũi 5: (k6, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi 51 mũi

Đan tiếp 1 hàng

Hàng giảm mũi 6: (k5, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 44 mũi

Đan tiếp 1 hàng

Hàng giảm mũi 7: (k4, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 37 mũi

Đan tiếp 1 hàng

Hàng giảm mũi 8: (k3, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 30 mũi

Đan tiếp 1 hàng

Hàng giảm mũi 9: (k8, k2tog) 7 lần, k2 – số mũi là 15 mũi

Cắt len, để lại một đoạn và luồn sợ len qua những mũi còn lại sau đó và cũng dùng đoạn len này để khâu phần viền mũ lại với nhau.

Hoàn thành

Thêu mũi, mắt, và các chấm trên nấm cùng các mối theo chart.

Với len màu E móc các mũi xích quanh chóp nấm

Với len C, cắt khoảng 50 đoạn chiều dài 7.5cm cho phần thân nhím, luồn mỗi đoạn qua 3 mũi theo hàng ngang, dàn đều trên mỗi mũi theo cột dọc, gập đôi đoạn len lại và thắt nút lại để hoàn thành.

Hướng dẫn đan khăn

Với len màu A, bắt 32 mũi

Đan 6 hàng theo mẫu đan xuống tất cả các hàng

Hàng 1 (mặt phải): với len màu A, đan xuống

Hàng 2 (mặt trái): với A, k3, p đến 3 mũi cuối, k3

Lặp lại hai hàng này thêm 1 lần nữa

Hàng cỏ 1 (mặt phải): với len A, k3, * với B, k1, với A, k1; lặp từ * đến 3 mũi cuối, với A, k3

Hàng cỏ  2(mặt trái): với len A, k3, * với A, p1, với B, p1; lặp từ * đến 3 mũi cuối, với A, k3

Bắt đầu  chart 2

Hàng 1 (mặt phải): với A, k3, với B, k4, đan chart 2 18 mũi, với B, k4, nối cuộn len màu A thứ 2 và k3

Tiếp tục đan theo mẫu, đan mỗi mũi của chart theo mẫu đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái với len màu B,

Hàng tiếp (mặt phải): với A, k3, với B, đan xuống đến 3 mũi cuối, k3

Hàng tiếp (mặt trái): với A, k3, với B, đan lên đến 3 mũi cuối, với A, k3

Lặp lại hai hàng này thêm 3 lần nữa

*Duy trì 3 mũi ở hai phía với len màu A, đan 26 hàng theo sọc 1, sau đó đan 22 hàng sọc 2; lặp từ * 3 lần, sau đó đan 26 hàng sọc 1 1 lần nữa

Với B, đan thêm 6 hàng.

Bắt đầu chart 1

Hàng 1 (mặt phải): với A, k3, với B, k7, đan chart 3 13 mũi, với B, k6, với A, k3

tiếp tục đan như mẫu thiết lập này, đan các mũi theo chart với len B, theo cách đan, đan xuống ở mặt phải đan lên ở mặt trái qua 18 mũi của chart 3

đan hàng cỏ 1 và 2

Hàng tiếp theo (mặt phải): với A, đan xuống

Hàng tiếp theo (mặt trái): với A, k3, đan lên đến 3 mũi cuối, k3,

Lặp lại hai hàng này 1 lần nữa

Đan 5 hàng với cách đan là đan xuống ở tất cả các hàng

Chiết hết ở mặt trái

Hoàn thành khăn

Thêu mũi, mắt, và các chấm trên nấm cùng các mối theo chart.

Với len màu E móc các mũi xích quanh chóp nấm

Với len C, cắt khoảng 50 đoạn chiều dài 7.5cm cho phần thân nhím, luồn mỗi đoạn qua 3 mũi theo hàng ngang, dàn đều trên mỗi mũi theo cột dọc, gập đôi đoạn len lại và thắt nút lại để hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây