Đan mũ len nữ hoa văn hình sóng

0
4950

Nguyên liệu và dụng cụ đan găng tay nữ

  • Mỗi màu một cuộn len 50g/112m gồm các màu: len A (màu xám nhạt), màu B (màu tím đậm), màu C (màu đỏ đậm), màu D (màu cam đất)
  • que  vòng 3.75mm dài 40cm
  • que  4mm, dài 40 cm

Thử len trước khi đan

Với 22 mũi đan và 28 hàng dùng que đan 4mm đan xuống ở mặt phải, lên ở mặt trái được hình vuông 10x10cm

Kích thước mũ phù hợp cho người có vòng đầu 50-60cm

Kí hiệu sử dụng trong bài viết xem ở đây

ML (make loop): xuyên que đan phải vào bên dưới hai mũi đan tiếp theo, kéo sợi len lỏng lẻo giữa hai mũi đan lên, đan xuống mũi tiếp theo, sau đó vòng sợi len lỏng đó qua mũi vừa đan

wyib: với sợi len ở phía sau

Hướng dẫn đan mũ len hoa văn hình sóng

Bắt 105 mũi dùng que đan 3.75mm và len màu B. Nối các mũi đan thành vòng (cẩn thận không bị chồng chéo vòng nhé, đơn giản đặt sợi len đánh dấu điểm bắt đầu vòng đan cho chắc)

Vòng 1: *p1, k2; lặp từ * đến hết vòng

Tiếp tục đan mẫu P1, k2 RIB này như sau:

Đổi sang len màu A và đan 4 vòng

Đổi sang len màu D và đan 2 vòng

Đổi sang len màu A và đan 4 vòng

Đổi sang len màu C và đan 2 vòng

Đan 8 vòng dùng len A

Đổi sang que đan 4mm

Vòng tiếp theo: kfb, K2, M1, *k6, m1; lặp từ * đến hết  – 124 mũi

Vòng tiếp theo: đan xuống

Đan vòng bắt đầu: * k1 quấn len quanh que đan 2 vòn, k3; lặp từ * đến hết

Vòng 1: dùng len B, * sl1 wyib , k1, ML, k1; lặp từ * đến hết

Vòng 2: *sl1 wyib, k3; lặp từ * đến hết

Vòng 3: đan xuống

Vòng 4: k1 quấn len quanh que đan 2 vòng, k3; lặp từ * đến hết

Lặp vòng 1-4 dùng len A

Lặp vòng 1-4 dùng len D

Lặp vòng 1-4 dùng len A

Lặp vòng 1-4 dùng len C

Lặp vòng 1-4 dùng len A

Lặp vòng 1-4 dùng len B

Lặp vòng 1-3 dùng len A

Tiếp theo chỉ dùng len A, đan xuống 2 vòng

Chiết phần chóp mũ

Hàng giảm mũi 1: k13, k2tog, *k22, k2tog; lặp từ * đến 12 mũi cuối, k12 – 118 mũi

Hàng giảm mũi 2: k13, k2tog, *k21, k2tog; lặp từ * đến 11 mũi cuối, k11 – 113 mũi

Hàng giảm mũi 3: k13, k2tog, *k20, k2tog; lặp từ * đến 10 mũi cuối, k10 – 108mũi

Hàng giảm mũi 4: k13, k2tog, *k19, k2tog; lặp từ * đến 9 mũi cuối, k9 – 103 mũi

Hàng giảm mũi 5: k13, k2tog, *k18, k2tog; lặp từ * đến 8 mũi cuối, k8 – 98 mũi

Hàng giảm mũi 6: k13, k2tog, *k17, k2tog; lặp từ * đến 7 mũi cuối, k7 – 93 mũi

Hàng giảm mũi 7: k13, k2tog, *k16, k2tog; lặp từ * đến 6 mũi cuối, k6 – 88 mũi

Hàng giảm mũi 8: k13, k2tog, *k15, k2tog; lặp từ * đến 5 mũi cuối, k5 – 83 mũi

Hàng giảm mũi 9: k13, k2tog, *k14, k2tog; lặp từ * đến 4 mũi cuối, k4 – 78 mũi

Hàng giảm mũi 10: k13, k2tog, *k13, k2tog; lặp từ * đến 3 mũi cuối, k3 – 73 mũi

Hàng giảm mũi 11: k13, k2tog, *k12, k2tog; lặp từ * đến 2 mũi cuối, k2 – 68 mũi

Hàng giảm mũi 12: k13, k2tog, *k11, k2tog; lặp từ * đến 1 mũi cuối, k1 – 63 mũi

Hàng giảm mũi 13: k13, k2tog, *k10, k2tog; lặp từ * đến hết –  58 mũi

Hàng giảm mũi 14: k13, k2tog, *k9, k2tog; lặp từ * đến hết – 53 mũi

Hàng giảm mũi 15: k13, k2tog, *k8, k2tog; lặp từ * đến hết – 48 mũi

Hàng giảm mũi 16: k13, k2tog, *k7, k2tog; lặp từ * đến hết – 43 mũi

Hàng giảm mũi 17: k13, k2tog, *k6, k2tog; lặp từ * đến hết – 38 mũi

Hoàn thành

Ngắt len và luồn qua tất cả các mũi sau đó kéo chặt

Tạo quả bông bằng len và đính trên đỉnh mũ.

Chúc các bạn thành công! Nếu các bạn muốn có đôi găng tay đồng bộ các bạn xem bài đan găng tay len hình sao nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây