Đan găng tay nữ – Mẫu 2 – hoa văn hình sao

0
3136

Nguyên liệu và dụng cụ đan găng tay nữ

  • Mỗi màu một cuộn len 50g/112m gồm các màu: len A (màu xám nhạt), màu B (màu tím đậm), màu C (màu đỏ đậm), màu D (màu cam đất)
  • 4 que đầu 2 đầu 3.25mm
  • 4 que đan 2 đầu 4mm

Kí hiệu sử dụng trong bài viết xem ở đây trong đó

Mstar (tạo dáng hình sao): k3tog, yo, k3tog (đan những mũi này trên cùng 3 mũi đan, tức là đan k3tog để lấy 1 mũi, nhưng không thả 3 mũi, mà vắt mũi yo, sau đó k3tog trên 3 mũi này 1 lần nữa rồi mới thả ba mũi đó ra)

Hướng dẫn đan găng tay nữ (đan hai chiếc như nhau)

Bắt 48 mũi dùng que đan 3.25mm và len màu B. Chia đều chúng vào 3 que đan (16 mũi mỗi que) và đan nối lại thành vòng, đặt đánh dấu đầu vòng.

Vòng 1: k1, p1; lặp từ * đến hết vòng

Vòng 2: đổi sang len màu A, và đan 4 vòng theo mẫu đan K1, P1 sau đó đan các sọc như sau

** 2 vòng sử dụng len D

4 vòng sử dụng len A

2 vòng sử dụng len C

4 vòng sử dụng len A

2 vòng sử dụng len B

4 vòng sử dụng len A

Đổi sang que đan 4mm

Vòng tiếp theo: k2, m1, *k4, m1; lặp từ * đến 2 mũi cuối, k1 – số mũi lúc này là 60 Vòng 1: đan xuống hết vòng

Vòng 2: dùng len A *k1, Mstar; lặp từ * đến hết

Vòng 3: đổi sang len D, k14, đánh dấu, kfb hai lần, đánh dấu, đan xuống hết hết – số mũi là 62

Vòng 4: sl2, thay đánh dấu, (k1, Mstar) 3 lần, trượt đánh dấu, k4, trượt đánh dấu, k3, Mstar, *k1, Mstar; lặp từ * đến hết.

Vòng 5: dùng len A, K12, trượt đánh dấu, M1, K4, M1, đan xuống đến hết – số mũi

Vòng 6: Rời đánh dấu, sl 2, đặt lại đánh dấu,  (k1, Mstar) hai lần, k2, trượt đánh dấu, k6, trượt đánh dấu, *k1, Mstar; lặp từ * đến hết

Vòng 7: dùng len C, K10, trượt đánh dấu, M1, K6, M1, đan xuống đến hết – số mũi là 66

Vòng 8: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, (K1, Mstar) hai lần, trượt đánh dấu, k8, trượt đánh dấu, k3, *Mstar, K1; lặp từ * đến cuối

Vòng 9: sử dụng len A, k8, trượt đánh dấu, m1, K8, m1, đan xuống đến hết.

Vòng 10: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, k1, Mstar, k2, trượt đánh dấu, k10, trượt đánh dấu, *k1, Mstar; lặp từ * đến hết

Vòng 11: dùng len B, k6, trượt đánh dấu, M1, K10, M1, trượt đánh dấu, đan xuống đến hết – số mũi là 70 mũi

Vòng 12: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, k1, Mstar, trượt đánh dấu, đan xuống đến đánh dấu tiếp theo, trượt đánh dấu, k3, Mstar, *K1, Mstar; lặp từ * đến hết

Vòng 13: sử dụng len A, k4, trượt đánh dấu, M1, k12, M1, đan xuống đến hết

Vòng 14: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, k2, trượt đánh dấu, đan xuống đến đánh dấu tiếp theo, * k1, Mstar; lặp lại từ * đến hết

Vòng 15: sử dụng len D, k2, trượt đánh dấu, M1, k14, M1, đan xuống đến hết – 74 mũi

Vòng 16: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, k16, trượt đánh dấu, k3, Mstar, *K1, Mstar; lặp từ * đến hết.

Vòng 17:Dùng len A, trượt đánh dấu, M1, K16, M1, đan xuống đến hết

Vòng 18: k18, trượt đánh dấu, *k1, Mstar; lặp từ * đến hai mũi cuối, k2

Vòng 19: dùng len C, M1, K18, M1, đan xuống đến hết – 78 mũi

Vòng 20: k20, trượt đánh dấu, k3, Mstar, *k1, Mstar; lặp từ * đến hết

Vòng 21: trượt 20 mũi sang que tạm, dùng len A, kfb, đan xuống đến mũi cuối, kfb – 60 mũi

Vòng 22: sl1, đánh dấu cho vòng đan hình sao tiếp theo, *k1, Mstar; lặp từ * đến hết

Vòng 23: dùng len B, đan xuống hết vòng.

Vòng 24: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, * k1, Mstar; lặp lại từ * đến hết

Vòng 25-26: lặp từ vòng 23-24 dùng len A

Vòng 27: dùng len D, k1 k2tog, * k15, k2tog; lặp từ * đến 6 mũi cuối, k6

Vòng 28: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, *(Mstar , k1) 3 lần, Mstar; Lặp từ * đến 11 mũi cuối, (Mstar, k1) hai lần, Mstar.

Lặp vòng 23 và 24 thêm 4 lần.

Đan với các màu tuần tự như đã đan

Vòng tiếp theo: dùng len A, k4, k2tog, *k13, k2tog; lặp từ * đến 5 mũi cuối, K5. – số mũi là 52

Vòng tiếp theo: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, * k1, Mstar; lặp từ * đến hết

Vòng tiếp theo: sử dụng len D, đan xuống đến hết

Vòng tiếp: rời đánh dấu, sl2, đặt lại đánh dấu, *k1, Mstar; lặp từ * đến hết

vòng tiếp: dùng len A, đan xuống hết.

Đan phần đầu găng tay

Phần đầu được đan theo mẫu RIB k1, p1 với các sọc màu như đã đan

Hàng 1: p1, k1, p1, k2tog, * p1, k1, p1, k2tog; lặp từ * đến hết, p1, k1- 42 mũi

Đan 2 vòng theo mẫu đan rib với len C

Vòng tiếp theo: dùng len A, p1, k1, p1, s2kpo, *p1, k1, p1, s2kpo; lặp từ * đến hết – 28 mũi

Vòng tiếp theo: dùng len B, p1, s2kpo, * p1, k1, p1, s2kpo; lặp từ * đến hết – 18 mũi Đan mẫu RIB 2 hàng dùng len A Vòng tiếp: dùng len A, p1, s2kpo, * p1, k1, p1, s2kpo; lặp từ * đến 2 mũi, p2 – 12 mũi Đan 1 vòng theo mẫu RIB, cắt len, luồn sợi len qua các mũi và thắt chặt lại

Đan phần ngón tay:

Với mặt phải, nối len A vào để đan 20 mũi từ que đan tạm. Đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái với các sọc màu tuần tự , đan 6 hàng

Hàng tiếp theo (mặt phải): k1, k2tog, *k3, k2tog; lặp từ * đến 2 mũi cuối , k2

Hàng tiếp: k2, k2tog, *k3, k2tog; lặp từ * đến 2 mũi cuối, k2.

Đan 1 hàng

Hàng tiếp: k1, k2tog, *k3, k2tog; lặp từ * đến cuối

Đan 2 vòng, cắt len và luồn sợi len qua các mũi còn lại và thắt chặt.

Hoàn thiện găng tay

Ở mặt phải ngón cái, khâu nối phần viền của ngón tay với phần bàn tay. Vậy là chúng ta đã hoàn thành đôi găng tay.

Nếu các bạn muốn có một chiếc mũ đồng bộ với đôi găng tay thì xem hướng dẫn đan mũ hoa văn hình sao nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây