Giầy có quai siêu dễ thương cho bé

0
3610

Cho bé từ 06 tháng đến 1 tuổi.

Kí hiệu

  • k: đan xuống
  • p: đan lên
  • m1: tạo thêm một mũi
  • k2tog: đan 2 mũi một lúc
  • yo: vòng sợi len lên trên

Nguyên liệu đan giầy có quai

  • 2 cuộn len sợi mềm khác màu (nếu muốn cải màu)
  • Que đan size 2.5
  • Kim khâu

Cách đan giầy có quai

Bắt 37 mũi đan.

Hàng 1: đan xuống hết hàng

Hàng 2: k1, m1, k17, m1, k1, m1, k17, m1, k1

Hàng 3: đan xuống hết hàng

Hàng 4: k2, m1, k17, m1, k3, m1, k17, m1, k2

Hàng 5: đan xuống hết hàng

Hàng 6: k3, m1, k17, m1, k5, m1, k17, m1, k3

Hàng 7: đan xuống hết hàng

Hàng 8: k4, m1, k17, m1, k7, m1, k17, m1, k4

Hàng 9 đến 17: đan xuống (nếu muốn cải màu hàng 14-15 bạn có thể đan màu khác)

Hàng 20: k11, chiết 23 mũi, k11

Đan chiếc bên trái

Hàng 21: k11, bắt thêm 14 mũi đan

Hàng 22: đan xuống

Hàng 23: k22, k2tog, yo, k1

Hàng 24: đan xuống hết

Hàng 25: chiết hết

Phần còn lại: hàng 21-24 đan xuống, hàng 25 chiết hết

Đan chiếc bên phải

Hàng 21-24 đan xuống, hàng 25 chiết hết

Phần còn lại:

Hàng 21: k11, bắt thêm 14 mũi đan

Hàng 22: đan xuống

Hàng 23: k22, k2tog, yo, k1 (tạo khuy)

Hàng 24: đan xuống hết

Hàng 25: chiết hết

Sau khi xong ta được kết quả như hình

image

Khâu viền lại và đơm cúc

image

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây