Mũ hai lớp ấm áp cho bé

0
3341

Nguyên liệu đan mũ hai lớp

 • 2 cuộn len mềm sợi nhỏ (màu xanh và màu trắng)
 • Que đan size 2.5
 • Kim khâu, que móc

Kí hiệu

 • K: đan xuống
 • p: đan lên
 • K2tog: đan xuống 2 mũi cùng lúc
 • Yo: vắt len lên trên, sau đó thực hiện đan xuống để tạo 1 vòng len trên que đan.

Cách đan mũ hai lớp

Lấy que móc, móc 30 mũi như hình, các bạn nên sử dụng len màu khác để sau này tháo ra dễ dàng hơn

muhailop1

Sau đó lấy len chính bạn sử dụng để đan mũ, lấy 24 mũi đan.

muhailop2

Đan mặt trong chiếc mũ

Hàng 1: k2, yo, k4, yo, k4, yo, k4, yo, k4, yo, k2

Hàng 2: đan lên hết hàng

Hàng 3: k2, yo, k5, yo, k5, yo, k5, yo, k5, yo, k3

Hàng 4: đan lên hết hàng

Hàng 5: k2, yo, k6, yo, k6, yo, k6, yo, k6, yo, k4

Hàng 6: đan lên hết hàng

Hàng 7: k2, yo, k7, yo, k7, yo, k7, yo, k7, yo, k5

Hàng 8: đan lên hết hàng

Hàng 9: k2, yo, k8, yo, k8, yo, k8, yo, k8, yo, k6

Hàng 10: đan lên hết hàng

Hàng 11: k2, yo, k9, yo, k9, yo, k9, yo, k9, yo, k7

Hàng 12: đan lên hết hàng

Hàng 13: k2, yo, k10, yo, k10, yo, k10, yo, k10, yo, k8

Hàng 14: đan lên hết hàng

Hàng 15: k2, yo, k11, yo, k11, yo, k11, yo, k11, yo, k9

Hàng 16: đan lên hết hàng

Hàng 17: k2, yo, k12, yo, k12, yo, k12, yo, k12, yo, k10

Hàng 18: đan lên hết hàng

Hàng 19: k2, yo, k13, yo, k13, yo, k13, yo, k13, yo, k11

Hàng 20: đan lên hết hàng

Tiếp tục đan lên hết hàng với mặt trái, đan xuống hết hàng với mặt phải cho đến khi đạt chiều dài mong muốn của chiếc mũ (chiều dài như hình minh họa là 12 với mũ cho bé sơ sinh)

Đan lớp ngoài mũ

 • Hàng 1- 10: đan xuống hết hàng
 • Hàng 11 (mặt trái): đan lên hết hàng
 • Hàng 12- 14: đan xuống với mặt phải và đan lên với mặt trái
 • Hàng 14 (mặt trái): k1, *(đan xuống với mỗi mũi đan quấn len 3 lần quanh mũi đan) 5 lần, k1*, lặp lại ** cho đến hết hàng.
 • Hàng 15: p1, *vắt sợi len xuống, lấy 5 mũi của bông hoa sang que đan tay phải, thực hiện quấn len quanh 5 mũi len này hai vòng, vắt len lên, P1*, lặp lại ** cho đến hết hàng
 • Hàng 16: đan xuống hết hàng (chú ý: với phần bông hoa thực hiện đan xuống từng mũi một)
 • Hàng 17- hàng 21: đan xuống với mặt phải, đan lên với mặt trái
 • Hàng 22 (mặt trái): đan xuống hết hàng
 • Hàng 23: Sl 1, *dùng len màu trắng, đan xuống 5 mũi tiếp theo với mỗi mũi đan quấn 2 vòng len quanh que đan, Sl 1* lặp lại ** cho đến hết hàng
 • Hàng 24: sl1, *dùng len màu trắng, lấy 5 mũi của bông hoa, sang que đan tay phải, xuồng que đan trái qua 5 mũi đan và đặt dưới que đan phải, vắt len như đan lên, lấy được 1 mũi, vắt len qua que đan phải , thực hiện 3 lần để được 5 mũi trên que phải, sl1*, lặp lại ** cho đến hết hàng
 • Hàng 25: dùng len màu xanh, k1, k5, dùng que đan trái móc sợi trằng nằm rời và đan cùng mũi đan tiếp*, lặp lại ** cho đến 6 mũi cuối , k6
 • Hàng 26: đan lên hết hàng
 • Hàng 27: đan xuống hết hàng
 • Hàng 28: đan lên hết hàng
 • Hàng 29: k2, k2tog, k13, k2tog, k13, k2tog, k13, k2tog, k13, k2tog, k11
 • Hàng 30: đan lên hết hàng
 • Hàng 31: k2, k2tog, k12, k2tog, k12, k2tog, k12, k2tog, k12, k2tog, k10
 • Hàng 32: đan lên hết hàng
 • Hàng 33: k2, k2tog, k11, k2tog, k11, k2tog, k11, k2tog, k11, k2tog, k9
 • Hàng 34: đan lên hết hàng
 • Hàng 35: k2, k2tog, k10, k2tog, k10, k2tog, k10, k2tog, k10, k2tog, k8
 • Hàng 36: đan lên hết hàng
 • Hàng 37: k2, k2tog, k9, k2tog, k9, k2tog, k9, k2tog, k9, k2tog, k7
 • Hàng 38: đan lên hết hàng
 • Hàng 39: k2, k2tog, k8, k2tog, k8, k2tog, k8, k2tog, k8, k2tog, k6
 • Hàng 40: đan lên hết hàng
 • Hàng 41: k2, k2tog, k7, k2tog, k7, k2tog, k7, k2tog, k7, k2tog, k5
 • Hàng 42: đan lên hết hàng
 • Hàng 43: k2, k2tog, k6, k2tog, k6, k2tog, k6, k2tog, k6, k2tog, k4
 • Hàng 44: đan lên hết hàng
 • Hàng 45: k2, k2tog, k5, k2tog, k5, k2tog, k5, k2tog, k5, k2tog, k3
 • Hàng 46: đan lên hết hàng
 • Hàng 47: k2, k2tog, k4, k2tog, k4, k2tog, k4, k2tog, k4, k2tog, k2
 • Hàng 48: đan lên hết hàng
 • Hàng 49: k2, k2tog, k3, k2tog, k3, k2tog, k3, k2tog, k3, k2tog, k1
 • Hàng 50: đan lên hết hàng
 • Hàng 51: k1, đan hai mũi chập 1 cho đến hết,
 • Hàng 52: đan lên hết hàng
 • Hàng 53: k1, đan hai mũi chập 1 cho đến hết, tại mũi đan cuối cùng thực hiện chiết các mũi vừa đan để kết thúc mặt ngoài mũ

với lớp trong, tháo mũi móc để lấy lại 24 mũi đan ban đầu.

Sau đó, ở mặt phải đan xuống 1 mũi, các mũi tiếp theo đan hai mũi chập 1, k1

Hàng tiếp (mặt trái): đan lên

Hàng tiếp (mặt phải): K1, đan hai chập một cho đến hết, k1. Thực hiện chiết ngược lại và rút sợi len cho chặt

Khâu hai viền mũ lại với nhau bằng cách khâu trong.

Cách làm hai tai mũ

Lấy khoáng 30 mũi đan, với 6 mũi phía trước và 24 mũi phía sau.

Hàng 1: sl1, *vắt len lên trên, sl1, vắt len xuống, k1,* lặp ** đến hết hàng, p1.

Hàng 2-6: đan như hàng 1

Các hàng tiếp theo chiết đều hai đầu mỗi hàng 1 mũi cho đến khi còn 6 cuối, thực hiện đan dài dây cho đến khi đạt độ dài mòng muốn.

Cách đan này là đan hai lớp

Với tai mũ còn lại làm tương tự.

Làm quả bông trên đỉnh mũ cho đáng yêu, và khâu đính hai lớp lại với nhau để hoàn thành mũ

muhailop3

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây